ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 108215
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heterodermia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYSCIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

8 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97696 Heterodermia sp. S. Watthana 09-01-28
2. 102778 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6241
3. 102779 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6240
4. 102780 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6237
5. 102781 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6236
6. 102782 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2892
7. 102783 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2828
8. 102784 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2827
9. 102785 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6247
10. 102786 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6173
11. 102787 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4987
12. 102788 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4986
13. 102789 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4853
14. 102790 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4797
15. 102791 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6274
16. 102792 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2874
17. 102793 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2881
18. 102794 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2885
19. 102795 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2890
20. 102796 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 3963
21. 102797 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4350.1
22. 102798 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6131
23. 102799 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6268
24. 102800 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6256
25. 102801 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6243
26. 106533 Heterodermia sp. Orrapin OP68
27. 106534 Heterodermia sp. Orrapin OP76
28. 106535 Heterodermia sp. Orrapin OP74
29. 106538 Heterodermia sp. Orrapin OP73
30. 106575 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7170
31. 106578 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7174
32. 106579 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7175
33. 106580 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7176
34. 106581 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7179
35. 106582 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7180
36. 106644 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7232
37. 106645 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7233
38. 108197 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 1147
39. 108198 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 1169
40. 108213 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 25
41. 108214 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.

ปิด

QR code