ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 108243
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ceylonica Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5851
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

219    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97763 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4289
2. 97764 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1769.1
3. 97765 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1738
4. 97766 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3582.1
5. 97767 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1752
6. 97768 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3060
7. 97769 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3037
8. 97770 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3553
9. 97771 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3055
10. 97772 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3321
11. 97773 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3317
12. 97774 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3600
13. 97775 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3602
14. 97776 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3025
15. 97777 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3320
16. 97778 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3056
17. 97779 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2508
18. 97780 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2510
19. 97781 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2509
20. 97782 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1709
21. 97783 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1708
22. 97784 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1704
23. 97785 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2462
24. 97786 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2483
25. 97787 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2478
26. 97788 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2476
27. 97789 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2475
28. 97790 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2456
29. 97791 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2455
30. 97792 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1879
31. 97793 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1875
32. 97794 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3283
33. 97795 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3165
34. 97796 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3234
35. 97797 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3207
36. 97798 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3285
37. 97799 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3244
38. 97800 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3924
39. 97801 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2315
40. 97802 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2322
41. 97803 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2972
42. 97804 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3016
43. 97805 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3236
44. 97806 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3237
45. 97807 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3211
46. 97808 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3171
47. 97809 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3169
48. 97810 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3163
49. 97811 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3162
50. 97812 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3161
51. 97813 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3666
52. 97814 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3160
53. 97815 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3284
54. 97816 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3038
55. 97817 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3071
56. 97818 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3061
57. 97819 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3044
58. 97820 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3042
59. 97821 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3040
60. 97822 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3039
61. 97823 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3870
62. 97824 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3739
63. 97825 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3727
64. 97826 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3702
65. 97827 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3927
66. 97828 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2337
67. 97829 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2338
68. 97830 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4786
69. 97831 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2311.1
70. 97832 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4900
71. 97833 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2336
72. 97834 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4286
73. 97835 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4257
74. 97836 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4250
75. 97837 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4233
76. 97838 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4802
77. 97839 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4107
78. 97840 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2310
79. 97841 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3557
80. 97842 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3576
81. 97843 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4108
82. 97844 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3131
83. 97845 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3129
84. 97846 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3146
85. 97847 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3132
86. 97848 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3133
87. 97849 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4105
88. 97850 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1613
89. 97851 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4787
90. 97852 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4789
91. 97853 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4211
92. 97854 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4104
93. 97855 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1896
94. 97856 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1695
95. 97857 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4106
96. 97858 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1731
97. 97859 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1692
98. 97860 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1693
99. 97861 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1694
100. 97862 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1725
101. 97863 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727
102. 97864 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1442
103. 97865 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1365
104. 97866 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 722
105. 97867 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1436
106. 97868 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3172
107. 97869 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3667
108. 97870 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3749
109. 97871 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4171
110. 97872 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3206
111. 97873 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4165
112. 97874 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4169
113. 97875 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3939
114. 97876 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3968
115. 97877 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3961
116. 97878 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3853
117. 97879 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3859
118. 97880 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3933
119. 97881 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3948
120. 97882 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3945
121. 97883 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4178
122. 97884 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4170
123. 97885 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3775
124. 97886 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3204
125. 97887 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3205
126. 97888 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3173
127. 97889 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3203
128. 97890 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3858
129. 97891 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4040
130. 97892 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3691
131. 97893 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3984
132. 97894 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4033
133. 97895 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4030
134. 97896 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4034
135. 97897 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3969
136. 97898 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4026
137. 97899 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3673
138. 97900 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3676
139. 97901 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2918
140. 97902 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3090
141. 97903 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3100
142. 97904 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2924
143. 97905 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3101
144. 97906 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2922
145. 97907 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3476
146. 97908 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3433
147. 97909 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3449
148. 97910 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3492
149. 97911 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3456
150. 97912 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3092
151. 97913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2923
152. 97914 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3385
153. 97915 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1671
154. 97916 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3103
155. 97917 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3465
156. 97918 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2572
157. 97919 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2576
158. 97920 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3684
159. 97921 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1553
160. 97922 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3084
161. 97923 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3387
162. 97924 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3384
163. 97925 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3372
164. 97926 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3371
165. 97927 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2926
166. 97928 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3388
167. 97929 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2925
168. 97930 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1573
169. 97931 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1527
170. 97932 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3461
171. 97933 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2577
172. 97934 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2574
173. 97935 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1518
174. 97962 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2412
175. 100243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5380
176. 100255 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5396
177. 100260 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5403
178. 100263 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5406
179. 100358 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5524
180. 100409 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5225
181. 100423 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5241
182. 100429 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5248
183. 100430 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5249
184. 100431 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5250
185. 100461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5332
186. 100465 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5324
187. 100504 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5326
188. 100655 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5846
189. 102913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5681
190. 103057 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5057
191. 103074 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5050
192. 103089 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5039
193. 103106 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
194. 103117 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5079
195. 103129 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
196. 103200 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4048
197. 103021 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4957
198. 103023 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4959
199. 103027 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4967
200. 103036 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4976.2
201. 103051 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5007
202. 103053 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5009
203. 103054 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5010
204. 103303 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5120
205. 103305 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5122
206. 103308 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5125
207. 103403 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3788
208. 103422 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4513
209. 103461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2547
210. 103462 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2551
211. 103476 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2659
212. 103508 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2568
213. 103513 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2690
214. 103514 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2691
215. 103515 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2694
216. 106574 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Feeya David 120.1
217. 120137 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5348
218. 120143 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5358
219. 120165 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5343

ปิด

QR code