ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109636
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Juthamanee Bunsuk 002
Collected date

วันที่เก็บ

15 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 228 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 228
2. 328 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 328
3. 19068 Desmodium sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 35785 Desmodium sp. C. Maknoi 1717
5. 38993 Desmodium sp. W. Pongamornkul 2338
6. 49074 Desmodium sp. S. Watthana 3333
7. 51325 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2773
8. 51330 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2778
9. 51333 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2781
10. 51342 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2790
11. 51359 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2807
12. 51463 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7533
13. 53600 Desmodium sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1199
14. 54213 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8233
15. 55378 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8335
16. 55724 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8524
17. 62135 Desmodium sp. D. Khrueasan MS328
18. 63433 Desmodium sp. M. Norsaengsri 6685
19. 64532 Desmodium sp. W. Pongamornkul 3081
20. 77754 Desmodium sp. M. Norsaengsri 11673
21. 86365 Desmodium sp. M. Wongnak s.n.
22. 92402 Desmodium sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3875
23. 94174 Desmodium sp. W. Pongamornkul 5874
24. 96180 Desmodium sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4365
25. 104316 Desmodium sp. S. Kamonnate 882
26. 105176 Desmodium sp. C. Maknoi 6412
27. 106011 Desmodium sp. W. Pongamornkul 6487
28. 107048 Desmodium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 760
29. 109551 Desmodium sp. Benjaporn Phookaphin 9
30. 109638 Desmodium sp. Jindarat Aiansa-ard 005
31. 109679 Desmodium sp. Chakphat Rattanaphat 003
32. 110250 Desmodium sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5367
33. 111490 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-013
34. 111528 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-051
35. 111558 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-081
36. 111624 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-147
37. 111719 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-239
38. 111723 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-243
39. 112026 Desmodium sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9108
40. 112322 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1099
41. 112327 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1104
42. 112328 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1105
43. 112444 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1221
44. 112717 Desmodium sp. N. Muangyen 2204
45. 114353 Desmodium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4696
46. 114951 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018-222
47. 115989 Desmodium sp. K. Wangwasit 180911-9
48. 116172 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6824
49. 116182 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6834
50. 116199 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6851
51. 116202 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6854
52. 116213 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6865
53. 116233 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6885
54. 116265 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6917
55. 116266 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6918
56. 116285 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6937
57. 116318 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6970
58. 117253 Desmodium sp. N. Muangyen 2520
59. 117274 Desmodium sp. N. Muangyen 2541
60. 117332 Desmodium sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5129
61. 118264 Desmodium sp. K. Inthamma 152
62. 118273 Desmodium sp. K. Inthamma 161

ปิด

QR code