ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 108839
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton cascarilloides Raeusch.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C.H.Chen 06235
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Forest margin, seashore. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 26014 Croton cascarilloides Raeusch. P. Suksathan 3671
2. 38236 Croton cascarilloides Raeusch. P. Wessumritt 186
3. 49336 Croton cascarilloides Raeusch. S. Gardner ST2281
4. 49393 Croton cascarilloides Raeusch. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0299
5. 50747 Croton cascarilloides Raeusch. K. Maneenoon 03011
6. 52942 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi 3937
7. 68367 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi 4470
8. 68368 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi 4471
9. 67321 Croton cascarilloides Raeusch. M. Norsaengsri & R. Insea 8144
10. 83582 Croton cascarilloides Raeusch. Ubonwan Upho UBON 704
11. 96460 Croton cascarilloides Raeusch. Mahasarakham University 143
12. 98656 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-133
13. 98919 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-396
14. 109900 Croton cascarilloides Raeusch. TLBG 475
15. 109739 Croton cascarilloides Raeusch. Kanokpan Nhoodang 16
16. 111198 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-146
17. 113664 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-365
18. 114584 Croton cascarilloides Raeusch. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4933
19. 115972 Croton cascarilloides Raeusch. K. Wangwasit 180718-64
20. 115985 Croton cascarilloides Raeusch. K. Wangwasit 180911-5
21. 115826 Croton cascarilloides Raeusch. K. Wangwasit 180425-21
22. 115833 Croton cascarilloides Raeusch. K. Wangwasit 180425-28
23. 116779 Croton cascarilloides Raeusch. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-402
24. 117768 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-138
25. 118033 Croton cascarilloides Raeusch. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-403

ปิด

QR code