ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109591
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jenjira Jaturat 18
Collected date

วันที่เก็บ

27 Nov 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

340
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2351 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi W. Nanakorn et al. 2351
2. 5234 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi W. Nanakorn et al. 5234
3. 12769 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi S. Watthana 162
4. 30044 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi S. Chongko 606
5. 39099 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Jatupol K. 08-448
6. 50458 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Li-Jianwu Cx00011
7. 70972 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 217
8. 94060 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Ling Shein Man 091698
9. 101251 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Janejira Jaturat 15
10. 101252 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Janejira Jaturat 16
11. 101253 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Janejira Jaturat 17
12. 101254 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Janejira Jaturat 18
13. 102712 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi V. Nguanchoo 1008
14. 109588 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Jenjira Jaturat 15
15. 109589 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Jenjira Jaturat 16
16. 109590 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Jenjira Jaturat 17
17. 110254 Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5371

ปิด

QR code