ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109665
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria cristata L.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

๊„คม๑ผ
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chatchai Kanka 004
Collected date

วันที่เก็บ

16 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

155
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

78    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 229 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 229
2. 1209 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 1209
3. 1430 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 1430
4. 1478 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 1478
5. 1934 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 1934
6. 4183 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 4183
7. 5260 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 5260
8. 5486 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 5486
9. 6832 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 6832
10. 6874 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 6874
11. 7369 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 7369
12. 7405 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 7405
13. 7645 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 7645
14. 7962 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 7962
15. 8084 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 8084
16. 9628 Barleria cristata L. W. Nanakorn et al. 9628
17. 12185 Barleria cristata L. W. La-ongsri 18
18. 12295 Barleria cristata L. W. Pongamornkul 350
19. 22219 Barleria cristata L. P. Srisanga 2279
20. 25061 Barleria cristata L. C. Glamwaewwong 1011
21. 30273 Barleria cristata L. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1227
22. 35220 Barleria cristata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8008
23. 35303 Barleria cristata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8105
24. 35563 Barleria cristata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8393
25. 43064 Barleria cristata L. Zhou Shi-shun 3130
26. 43349 Barleria cristata L. Zhou Shi-shun 3736
27. 45010 Barleria cristata L. C. Wongweerachai s.n.
28. 45026 Barleria cristata L. M. Tanaros 428
29. 49765 Barleria cristata L. M. Norsaengsri 6284
30. 53833 Barleria cristata L. M. Norsaengsri s.n.
31. 54038 Barleria cristata L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8216
32. 57716 Barleria cristata L. N. Tathana 01
33. 60399 Barleria cristata L. Zhou-Shishun 2939
34. 60753 Barleria cristata L. Law Shein 088285
35. 61234 Barleria cristata L. Ling Shein Man 087955
36. 61482 Barleria cristata L. Ling Shein Man 087630
37. 66148 Barleria cristata L. T. Tiptabiankarn 1732
38. 66149 Barleria cristata L. Prinya & Santi 417
39. 71216 Barleria cristata L. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3012
40. 70556 Barleria cristata L. Khin Myo Ktwe 024159
41. 70557 Barleria cristata L. Khin Myo Ktwe 032588
42. 71292 Barleria cristata L. W. Pongamornkul 3732
43. 73245 Barleria cristata L. C. Lakoet 0403
44. 73498 Barleria cristata L. C. Lakoet 0658
45. 74539 Barleria cristata L. Zhou-Shishun 7846
46. 77721 Barleria cristata L. M. Norsaengsri 11640
47. 80125 Barleria cristata L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097240
48. 80362 Barleria cristata L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-177
49. 80434 Barleria cristata L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-249
50. 83688 Barleria cristata L. S. Bunma s.n.
51. 83689 Barleria cristata L. S. Bunma s.n.
52. 83693 Barleria cristata L. S. Bunma s.n.
53. 86607 Barleria cristata L. W. Tanming 830
54. 88229 Barleria cristata L. W. Pongamornkul 5235
55. 88434 Barleria cristata L. N. Muangyen 286
56. 92030 Barleria cristata L. K. Kertsawang 3595
57. 92386 Barleria cristata L. W. La-ongsri 3859
58. 92430 Barleria cristata L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3903
59. 93448 Barleria cristata L. S. Daoh 10
60. 94173 Barleria cristata L. W. Pongamornkul 5873
61. 94405 Barleria cristata L. N. Muangyen 1532
62. 101723 Barleria cristata L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 002
63. 105106 Barleria cristata L. C. Maknoi 6296
64. 106425 Barleria cristata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 880
65. 109673 Barleria cristata L. Jiraphon Phwangmaeklong 005
66. 109678 Barleria cristata L. Chakphat Rattanaphat 004
67. 109680 Barleria cristata L. Nacharat B. 005
68. 109686 Barleria cristata L. Pheerawhat Rujisitthiyanont 45004
69. 109691 Barleria cristata L. Nopparat Phokkit 005
70. 109639 Barleria cristata L. Jindarat Aiansa-ard 004
71. 109647 Barleria cristata L. Nutcharin Inka 001
72. 109662 Barleria cristata L. Mueankwan D. 002
73. 109814 Barleria cristata L. TLBG 187
74. 116433 Barleria cristata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-057
75. 116607 Barleria cristata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-230
76. 124796 Barleria cristata L. N. Muangyen 3373
77. 125605 Barleria cristata L. N. Muangyen 3685
78. 126591 Barleria cristata L. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9948

ปิด

QR code