ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109797
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

ˆขอๅ‚่็๚ศอ
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

TLBG 130
Collected date

วันที่เก็บ

19 Oct 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17024 Aglaonema sp. P. Srisanga 1341
2. 13864 Aglaonema sp. P. Srisanga 567
3. 14363 Aglaonema sp. P. Suksathan 1668
4. 19879 Aglaonema sp. S. Watthana 1182
5. 31196 Aglaonema sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2871
6. 31842 Aglaonema sp. C. Maknoi 1565
7. 31857 Aglaonema sp. C. Maknoi 1587
8. 36164 Aglaonema sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3664.1
9. 37135 Aglaonema sp. C. Maknoi 2017
10. 38510 Aglaonema sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2282
11. 38904 Aglaonema sp. C. Maknoi 2574
12. 41222 Aglaonema sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5611
13. 48238 Aglaonema sp. M. Norsaengsri 1262
14. 53077 Aglaonema sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7650
15. 53742 Aglaonema sp. C. Maknoi 3023
16. 56845 Aglaonema sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2035
17. 66560 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3380
18. 66565 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3386
19. 71891 Aglaonema sp. J. Towaranonte s.n.
20. 76013 Aglaonema sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095377
21. 76604 Aglaonema sp. C. Maknoi 7173
22. 77787 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-2
23. 79041 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-237
24. 79220 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-415
25. 79226 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-421
26. 81142 Aglaonema sp. C. Maknoi 7323
27. 81355 Aglaonema sp. C. Maknoi 7537
28. 85405 Aglaonema sp. C. Maknoi 8053
29. 85580 Aglaonema sp. C. Maknoi 8279
30. 86059 Aglaonema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-063
31. 88799 Aglaonema sp. C. Maknoi 8401
32. 88324 Aglaonema sp. N. Muangyen 176
33. 89273 Aglaonema sp. C. Maknoi 8121
34. 89274 Aglaonema sp. C. Maknoi 8122
35. 89338 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5438
36. 89433 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5533
37. 94790 Aglaonema sp. Chusie & K. Srithi HBY156
38. 100706 Aglaonema sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-309
39. 101786 Aglaonema sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 086
40. 110012 Aglaonema sp. TLBG 610
41. 113228 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3921

ปิด

QR code