ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109796
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sauropus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

TLBG 129
Collected date

วันที่เก็บ

16 Apr 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 80 cm high. Flowers green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

128    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6941 Sauropus sp. S. Watthana et al. s.n.
2. 11282 Sauropus sp. Thon 12
3. 19513 Sauropus sp. W. Pongamornkul 680
4. 20212 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1271
5. 20235 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1294
6. 20242 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1301
7. 20286 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1345
8. 27920 Sauropus sp. K. Wangwasit 50616 17
9. 31706 Sauropus sp. C. Maknoi 1664
10. 36666 Sauropus sp. C. Maknoi 1986
11. 37266 Sauropus sp. C. Maknoi 2380
12. 41246 Sauropus sp. S. Watthana 3236
13. 45893 Sauropus sp. C. Maknoi 3709
14. 46927 Sauropus sp. M. Tanaros 400
15. 48782 Sauropus sp. Shunsuke Tsugaru T 61791
16. 47179 Sauropus sp. Chusie KY 239
17. 48003 Sauropus sp. M. Norsaengsri 7171
18. 48445 Sauropus sp. Gen Murata T 17042
19. 53744 Sauropus sp. C. Maknoi 3025
20. 54536 Sauropus sp. P. Chantaranothai s.n.
21. 54537 Sauropus sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
22. 55790 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5503
23. 59030 Sauropus sp. Li-Jianwu 326
24. 59709 Sauropus sp. S. Klongngern 4
25. 62468 Sauropus sp. Romklao Botanical Garden 2555 408
26. 62606 Sauropus sp. W. Pongamornkul 2859
27. 63451 Sauropus sp. M. Norsaengsri 6703
28. 63539 Sauropus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6591
29. 63884 Sauropus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9902
30. 66272 Sauropus sp. W. Pongamornkul 3310
31. 66797 Sauropus sp. M. Norsaengsri 10395
32. 67015 Sauropus sp. W. Pongamornkul 3597
33. 67559 Sauropus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 826
34. 67730 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5788
35. 67763 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5821
36. 67789 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5847
37. 71348 Sauropus sp. W. Pongamornkul 3788
38. 73106 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11274
39. 73950 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11480
40. 74850 Sauropus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10831
41. 75518 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95229
42. 75851 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95291
43. 77594 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11523
44. 77815 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 30
45. 79103 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 298
46. 79243 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 438
47. 80370 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 185
48. 80656 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4513
49. 80661 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4518
50. 81930 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11963
51. 82348 Sauropus sp. S. Watthana 4337
52. 84847 Sauropus sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3925
53. 84848 Sauropus sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3926
54. 83871 Sauropus sp. S. Sawangsawat 585
55. 83913 Sauropus sp. S. Sawangsawat 627
56. 84084 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4870
57. 84179 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4965
58. 85424 Sauropus sp. C. Maknoi 8072
59. 85481 Sauropus sp. C. Maknoi 8180
60. 85511 Sauropus sp. C. Maknoi 8210
61. 85596 Sauropus sp. C. Maknoi 8295
62. 85616 Sauropus sp. C. Maknoi 8315
63. 85649 Sauropus sp. C. Maknoi 8348
64. 85654 Sauropus sp. C. Maknoi 8353
65. 85668 Sauropus sp. W. Pongamornkul 5009
66. 85710 Sauropus sp. W. Pongamornkul 5051
67. 86140 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 144
68. 86641 Sauropus sp. W. Tanming 864
69. 87295 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 137
70. 88748 Sauropus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 598
71. 91019 Sauropus sp. N. Muangyen 1029
72. 91035 Sauropus sp. N. Muangyen 1045
73. 91760 Sauropus sp. N. Muangyen 1128
74. 91778 Sauropus sp. N. Muangyen 1146
75. 93009 Sauropus sp. N. Turreira-Garcia 249
76. 93547 Sauropus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5730
77. 94419 Sauropus sp. N. Muangyen 1546
78. 98140 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 20
79. 98586 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 63
80. 98589 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 66
81. 98718 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 195
82. 98913 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 390
83. 101675 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6216
84. 101712 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6253
85. 104488 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6265
86. 104642 Sauropus sp. C. Maknoi 5786
87. 104960 Sauropus sp. C. Maknoi 6117
88. 105453 Sauropus sp. C. Maknoi 6796
89. 108322 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6530
90. 109886 Sauropus sp. TLBG 444
91. 110162 Sauropus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1035
92. 110869 Sauropus sp. N. Muangyen 2084
93. 111485 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 8
94. 111520 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 43
95. 111614 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 137
96. 111749 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 269
97. 112609 Sauropus sp. C. Maknoi 3406
98. 112625 Sauropus sp. N. Muangyen 2112
99. 115095 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 630
100. 115131 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 666
101. 115140 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 675
102. 115143 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 678
103. 115153 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 688
104. 115156 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 691
105. 115178 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 713
106. 115213 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 748
107. 117174 Sauropus sp. N. Muangyen 2441
108. 117257 Sauropus sp. N. Muangyen 2524
109. 118845 Sauropus sp. K. Inthamma 423
110. 118871 Sauropus sp. K. Inthamma 449
111. 118998 Sauropus sp. K. Inthamma 585
112. 120566 Sauropus sp. N. Muangyen 2332
113. 123491 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 29
114. 123537 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 75
115. 123565 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 103
116. 123721 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 258
117. 132721 Sauropus sp. Anchalee Nuammee 599
118. 132726 Sauropus sp. Anchalee Nuammee 604
119. 132727 Sauropus sp. Anchalee Nuammee 605
120. 135127 Sauropus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3293
121. 137082 Sauropus sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103581
122. 140673 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100168
123. 140674 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100251
124. 140675 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100302
125. 140676 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100309
126. 139158 Sauropus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 473
127. 140672 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100144
128. 140897 Sauropus sp. W. Pongamornkul 8061

ปิด

QR code