ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110022
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Etlingera sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

A.D. Poulsen with Piyakaset Suksathan 2983
Collected date

วันที่เก็บ

4 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial herb in clump. Sheath, brownish green; lamina, mid-green, mid rib pale red when young, burgundy beneath when young. Inflorescence radical; scales purple-brown; bracts prickly, red. Flowers c. 3 cm long, extending c. 1 cm beyond the bract; bract pale dark red; bracteole pale brown at base otherwise pale dark red; calyx pale orange-brown in lower half and pale dark red in upper half; corolla tube pale rose, pale yellow above, lobes cream yellow with red apex; labellum pale yellow; stamen pale yellow. Taste slightly pine-like.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9074 Etlingera sp. P. Thongson 48
2. 20167 Etlingera sp. C. Maknoi T73
3. 20187 Etlingera sp. C. Maknoi T88
4. 20194 Etlingera sp. M. Norsaengsri 1253
5. 40966 Etlingera sp. K. Kertsawang 997
6. 67827 Etlingera sp. M. Norsaengsri 10507
7. 70074 Etlingera sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2630
8. 72792 Etlingera sp. M. Norsaengsri 10898
9. 79040 Etlingera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-236
10. 80212 Etlingera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-28
11. 82209 Etlingera sp. P. Phaosrichai 142
12. 83843 Etlingera sp. P. Phaosrichai 229
13. 97074 Etlingera sp. P. Phaosrichai 458
14. 97082 Etlingera sp. P. Phaosrichai 466
15. 106963 Etlingera sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 674
16. 107191 Etlingera sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 18
17. 107194 Etlingera sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 21
18. 107229 Etlingera sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 56

ปิด

QR code