ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110052
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium heterocarpon (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Panyadee 136
Collected date

วันที่เก็บ

29 Oct 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small climber. Flower purple, the keel is obviously darker than standard.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2382 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 2382
2. 2026 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 2026
3. 4213 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4213
4. 4521 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4521
5. 5307 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 5307
6. 9686 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 9686
7. 12204 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. La-ongsri 37
8. 12293 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 348
9. 18940 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 18940
10. 21325 Desmodium heterocarpon (L.) DC. P. Srisanga 2176
11. 26089 Desmodium heterocarpon (L.) DC. T. Morino et al. FOK-060388
12. 30028 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Chongko 589
13. 33313 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Jatupol K. 07-094
14. 31325 Desmodium heterocarpon (L.) DC. K. Kertsawang 789
15. 32623 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069131
16. 33921 Desmodium heterocarpon (L.) DC. J.F. Maxwell 07-692
17. 35346 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8155
18. 41327 Desmodium heterocarpon (L.) DC. V.D. Buchkin, N.A. Bokal, A.V. Bykov, V.A. Khrisanova 3807
19. 45790 Desmodium heterocarpon (L.) DC. MN & S. Intamusik 6087
20. 50308 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52225
21. 51139 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 2745
22. 51158 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 2764
23. 59122 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Yin-Jiantao 1846
24. 59143 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1937
25. 59487 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Romklao Botanical Garden 0093/2553
26. 60752 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Law Shein 088286
27. 60947 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Ling Shein Man 087700
28. 62801 Desmodium heterocarpon (L.) DC. M. Norsaengsri 10013
29. 63112 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Li-Jianwu 999
30. 66376 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul & Pongsri 3161
31. 68382 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi 4485
32. 71000 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 228
33. 72909 Desmodium heterocarpon (L.) DC. M. Norsaengsri 10690
34. 73425 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Lakoet 0583
35. 77035 Desmodium heterocarpon (L.) DC. V. Nguanchoo 494
36. 77408 Desmodium heterocarpon (L.) DC. K. Akai FOK-610809
37. 77762 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Tanming 728
38. 77768 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Tanming 734
39. 80242 Desmodium heterocarpon (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-58
40. 80282 Desmodium heterocarpon (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-98
41. 87443 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-285
42. 87579 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-419
43. 87605 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-445
44. 88178 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 5184
45. 88411 Desmodium heterocarpon (L.) DC. N. Muangyen 263
46. 93506 Desmodium heterocarpon (L.) DC. T. Pingyot 29
47. 94093 Desmodium heterocarpon (L.) DC. J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021053
48. 94292 Desmodium heterocarpon (L.) DC. N. Muangyen 1420
49. 94298 Desmodium heterocarpon (L.) DC. N. Muangyen 1426
50. 104134 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Kamonnate 799
51. 104262 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Kamonnate 826

ปิด

QR code