ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 11553
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sessilifolia Gagnep.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1163
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

13    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1381 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Nanakorn et al. 1381
2. 4530 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Nanakorn et al. 4530
3. 4562 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Nanakorn et al. 4562
4. 5743 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Nanakorn et al. 5743
5. 11268 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Pongamornkul s.n.
6. 11038 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Pongamornkul s.n.
7. 11548 Grewia sessilifolia Gagnep. P. Suksathan 1158
8. 11611 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Pongamornkul 210
9. 38796 Grewia sessilifolia Gagnep. C. Maknoi 2466
10. 44822 Grewia sessilifolia Gagnep. Yaovanit Polpim HN1526
11. 50218 Grewia sessilifolia Gagnep. J.F. Maxwell 10-36
12. 71421 Grewia sessilifolia Gagnep. W. Pongamornkul 3861
13. 104906 Grewia sessilifolia Gagnep. C. Maknoi 6062

ปิด

QR code