ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 110490
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sanderiana Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5606
Collected date

วันที่เก็บ

28 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by roadsides in mixed-deciduous forest. Flower orange with one large white calyx.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

535
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 231 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 231
2. 345 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 345
3. 783 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 783
4. 3811 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 3811
5. 3901 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 3901
6. 14232 Mussaenda sanderiana Roxb. Morakot 023
7. 17534 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Boonchai 34
8. 23237 Mussaenda sanderiana Roxb. C. Glamwaewwong 258
9. 32211 Mussaenda sanderiana Roxb. J.F. Maxwell 06-111
10. 44869 Mussaenda sanderiana Roxb. Piyawan Winichainan HN1221
11. 47272 Mussaenda sanderiana Roxb. Chusie KY255
12. 57898 Mussaenda sanderiana Roxb. T. Phoonlap 23
13. 65902 Mussaenda sanderiana Roxb. K. Srithi 423
14. 71962 Mussaenda sanderiana Roxb. Ratchuporn Spanuchat s.n.
15. 76656 Mussaenda sanderiana Roxb. Kinah DK. 1
16. 79295 Mussaenda sanderiana Roxb. K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 12
17. 81412 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 12207
18. 81754 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 11789
19. 81868 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 11902
20. 82042 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 12075
21. 92624 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-015
22. 101286 Mussaenda sanderiana Roxb. N. Muangyen AKN 038
23. 102511 Mussaenda sanderiana Roxb. V. Nguanchoo 760
24. 106169 Mussaenda sanderiana Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 643
25. 109803 Mussaenda sanderiana Roxb. TLBG 158
26. 114191 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-007
27. 114290 Mussaenda sanderiana Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4492
28. 115542 Mussaenda sanderiana Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1434
29. 116767 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-390
30. 116332 Mussaenda sanderiana Roxb. N. Boonruang 0010
31. 116736 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-359
32. 117370 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 956
33. 117747 Mussaenda sanderiana Roxb. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-117
34. 117959 Mussaenda sanderiana Roxb. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-329
35. 119059 Mussaenda sanderiana Roxb. N. Boonruang 0167

ปิด

QR code