ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11555
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriosema chinense Vogel
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1165
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower yellow with green with purple streak.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1450
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1448 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 1448
2. 1553 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 1553
3. 6755 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 6755
4. 7073 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 7073
5. 9691 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 9691
6. 14858 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 14858
7. 15157 Eriosema chinense Vogel M. Norsaengsri, S. Vessabutr, S. Sasrirat 828
8. 15448 Eriosema chinense Vogel S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 634
9. 17732 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 658
10. 20884 Eriosema chinense Vogel P. Suksathan 3002
11. 21076 Eriosema chinense Vogel M. Norsaengsri 1649
12. 27782 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 526
13. 29692 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 971
14. 40327 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 2698
15. 46983 Eriosema chinense Vogel S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 202
16. 60950 Eriosema chinense Vogel Ling Shein Mang 87697
17. 62012 Eriosema chinense Vogel Ling Shein Mang 87520
18. 62517 Eriosema chinense Vogel Romklao Botanical Garden 2555 457
19. 63326 Eriosema chinense Vogel Li-Jianwu 899
20. 66700 Eriosema chinense Vogel M. Norsaengsri 10363
21. 67947 Eriosema chinense Vogel C. Lakoet 328
22. 70533 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 5861
23. 71354 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 3794
24. 71448 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 3888
25. 71506 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1043
26. 71579 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1116
27. 72331 Eriosema chinense Vogel Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95429
28. 72368 Eriosema chinense Vogel Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95139
29. 73296 Eriosema chinense Vogel C. Lakoet 454
30. 75698 Eriosema chinense Vogel W. Tanming 586
31. 83816 Eriosema chinense Vogel P. Phaosrichai 202
32. 84445 Eriosema chinense Vogel K. Kertsawang 3299
33. 84577 Eriosema chinense Vogel P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3819
34. 84603 Eriosema chinense Vogel P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3845
35. 84898 Eriosema chinense Vogel S. Watthana, W. La-ongsri 3978
36. 86638 Eriosema chinense Vogel W. Tanming 861
37. 87584 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 424
38. 89615 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 6368
39. 92757 Eriosema chinense Vogel N. Muangyen 1327
40. 93564 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5747
41. 96042 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4226
42. 96567 Eriosema chinense Vogel C. Glamwaewwong 60 83
43. 100873 Eriosema chinense Vogel P. Phaosrichai 598
44. 111497 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 20
45. 111586 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 109
46. 111798 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 6784
47. 112013 Eriosema chinense Vogel Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9123
48. 112027 Eriosema chinense Vogel Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9107
49. 117388 Eriosema chinense Vogel W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 974
50. 117659 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 29
51. 121710 Eriosema chinense Vogel P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1771
52. 123468 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 6
53. 127412 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5920
54. 127436 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5944
55. 130633 Eriosema chinense Vogel S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 910
56. 132510 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 7390
57. 132541 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 7479
58. 133145 Eriosema chinense Vogel W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3109
59. 133747 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7643
60. 136880 Eriosema chinense Vogel Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103699
61. 137559 Eriosema chinense Vogel K. Inthamma 1143
62. 137619 Eriosema chinense Vogel K. Inthamma 1203
63. 138125 Eriosema chinense Vogel P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3019
64. 138148 Eriosema chinense Vogel P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3042
65. 138889 Eriosema chinense Vogel W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3768
66. 140479 Eriosema chinense Vogel Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100232

ปิด

QR code