ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Curcuma angustifolia Roxb.
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 11579
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma angustifolia Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sucheera s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Charan Maknoi
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1435 Curcuma angustifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 1435
2. 10922 Curcuma angustifolia Roxb. Sucheera s.n.
3. 11030 Curcuma angustifolia Roxb. W. Pongamornkul s.n.
4. 21077 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 1650
5. 23271 Curcuma angustifolia Roxb. C. Glamwaewwong 290
6. 25730 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 267
7. 25665 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 202
8. 25669 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 206
9. 25674 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 211
10. 25677 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 214
11. 25681 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 218
12. 25690 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 227
13. 28020 Curcuma angustifolia Roxb. S. Watthana 1972
14. 29162 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 487
15. 29177 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 528
16. 29889 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 1481
17. 30381 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 1520
18. 31521 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 1643
19. 31922 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 1366
20. 31928 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 1372
21. 31946 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 1390
22. 32318 Curcuma angustifolia Roxb. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2392
23. 32821 Curcuma angustifolia Roxb. N. Muangyen 137
24. 37225 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 2106
25. 37784 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 3739
26. 37843 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 3807.1
27. 39189 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 4275
28. 41121 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5570
29. 45900 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 3813
30. 47897 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 7065
31. 66784 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 10382
32. 67583 Curcuma angustifolia Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 850
33. 67634 Curcuma angustifolia Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 901
34. 67676 Curcuma angustifolia Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 943
35. 73209 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 11381
36. 72894 Curcuma angustifolia Roxb. M. Norsaengsri 11011
37. 75618 Curcuma angustifolia Roxb. W. Tanming 506
38. 78639 Curcuma angustifolia Roxb. Ling Shein Mang 093106
39. 89545 Curcuma angustifolia Roxb. Natcha Sutjaritjai ZB065
40. 89550 Curcuma angustifolia Roxb. Natcha Sutjaritjai ZB050
41. 89566 Curcuma angustifolia Roxb. Natcha Sutjaritjai ZB150
42. 89577 Curcuma angustifolia Roxb. Natcha Sutjaritjai ZB065
43. 93483 Curcuma angustifolia Roxb. Natcha Sutjaritjai ZB208
44. 93484 Curcuma angustifolia Roxb. Natcha Sutjaritjai ZB209
45. 93485 Curcuma angustifolia Roxb. Natcha Sutjaritjai ZB210
46. 94750 Curcuma angustifolia Roxb. Pornthip Kanta 9
47. 97516 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 5497
48. 100838 Curcuma angustifolia Roxb. P. Phaosrichai 565
49. 104849 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 5725
50. 105519 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 6862
51. 107052 Curcuma angustifolia Roxb. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 764
52. 107100 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 4868
53. 107220 Curcuma angustifolia Roxb. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 47
54. 115168 Curcuma angustifolia Roxb. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 703
55. 115410 Curcuma angustifolia Roxb. C. Maknoi 5254
56. 118865 Curcuma angustifolia Roxb. K. Inthamma 443
57. 128081 Curcuma angustifolia Roxb. K. Inthamma 934

ปิด

QR code