ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 110697
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1903
Collected date

วันที่เก็บ

24 Mar 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30-40 cm high in mixed-deciduous forest. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Sawan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

86
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

191    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2916 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 2916
2. 5337 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5337
3. 5683 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5683
4. 5760 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5760
5. 5858 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5858
6. 6015 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6015
7. 6033 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6033
8. 6156 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6156
9. 8306 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8306
10. 8415 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8415
11. 8629 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8629
12. 8925 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8925
13. 9823 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 9823
14. 10100 Vernonia sp. W. Pongamornkul 23
15. 10191 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10191
16. 10277 Vernonia sp. W. Pongamornkul 48
17. 12288 Vernonia sp. W. Pongamornkul 343
18. 12812 Vernonia sp. Serm 41
19. 13029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 391
20. 13062 Vernonia sp. P. Srisanga 458
21. 16067 Vernonia sp. P. Suksathan s.n.
22. 16438 Vernonia sp. P. Suksathan 2111
23. 16635 Vernonia sp. P. Srisanga 1229
24. 17354 Vernonia sp. M. Norsaengsri 906
25. 18239 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1010
26. 18804 Vernonia sp. W. Nanakorn 1125
27. 21451 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1696
28. 22715 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2447
29. 22754 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2486
30. 23053 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 219
31. 23296 Vernonia sp. W. Pongamornkul 942
32. 23612 Vernonia sp. P. Srisanga 2621
33. 23614 Vernonia sp. P. Srisanga 2623
34. 23861 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23861
35. 23897 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23897
36. 27531 Vernonia sp. C. Maknoi 718
37. 28294 Vernonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-21(2)
38. 31252 Vernonia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2927
39. 32838 Vernonia sp. N. Muangyen 154
40. 33376 Vernonia sp. Jatupol K. 07-157
41. 34149 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2074
42. 34150 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2075
43. 34152 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2077
44. 34157 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2082
45. 34163 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2088
46. 34286 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1644
47. 34287 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1646
48. 36341 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2288
49. 36781 Vernonia sp. P. Suksathan 4525
50. 37228 Vernonia sp. C. Maknoi 2109
51. 37786 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3741
52. 37789 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3744
53. 37791 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3746
54. 38070 Vernonia sp. S. Watthana 2771
55. 38087 Vernonia sp. S. Watthana & A. Keratikorkul 2864
56. 38341 Vernonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3274
57. 38584 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2434
58. 38615 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2465
59. 38618 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2468
60. 42548 Vernonia sp. S. Bunwong 357
61. 42562 Vernonia sp. S. Bunwong 385
62. 42564 Vernonia sp. S. Bunwong 388
63. 42976 Vernonia sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4570
64. 45239 Vernonia sp. D. Khrueasan MS-18
65. 46513 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2588
66. 46528 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2603
67. 48145 Vernonia sp. W. Boonprakop 0118
68. 49237 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29229
69. 49238 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29269
70. 49910 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6430
71. 49921 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6441
72. 50414 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33720
73. 50912 Vernonia sp. S. Watthana 3645
74. 51166 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2772
75. 51798 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7852
76. 52812 Vernonia sp. C. Maknoi 2981
77. 52953 Vernonia sp. C. Maknoi 3950
78. 53761 Vernonia sp. C. Maknoi 3042
79. 53821 Vernonia sp. C. Maknoi 3102
80. 53846 Vernonia sp. C. Maknoi 3128
81. 54203 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5984
82. 55717 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8517
83. 56190 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5761
84. 57934 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9036
85. 58077 Vernonia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9829
86. 59110 Vernonia sp. Yin-Jiantao 1962
87. 59308 Vernonia sp. Li-Jianwu 268
88. 59716 Vernonia sp. S. Klongngern 11
89. 60692 Vernonia sp. Ling Shein Man 087871
90. 60883 Vernonia sp. Ling Shein Man 087251
91. 62252 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0539/2555
92. 62418 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0358/2554
93. 63837 Vernonia sp. P. Thongson 22
94. 65719 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10211
95. 65720 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10212
96. 66244 Vernonia sp. W. Pongamornkul 3282
97. 67778 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5836
98. 68707 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10618
99. 70827 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 035
100. 70830 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 039
101. 70922 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5740
102. 71662 Vernonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091103
103. 72068 Vernonia sp. W. Pongamornkul 03948
104. 72773 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10879
105. 72774 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10880
106. 73021 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10802
107. 73024 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10805
108. 73744 Vernonia sp. W. Pongamornkul 04154
109. 74458 Vernonia sp. Zhou-Shishun 8432
110. 80383 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-198
111. 80506 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-321
112. 80642 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3144
113. 80680 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4537
114. 80717 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4574
115. 80720 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4577
116. 81374 Vernonia sp. M. Norsaengsri 12169
117. 81591 Vernonia sp. C. Maknoi 651
118. 81691 Vernonia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11731
119. 82819 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2685
120. 83316 Vernonia sp. C. Maknoi 7833
121. 83070 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4605
122. 83192 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4727
123. 83293 Vernonia sp. C. Maknoi 7810
124. 83414 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
125. 83677 Vernonia sp. S. Bunma s.n.
126. 84029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4815
127. 85939 Vernonia sp. K. Wangwasit 050316-3
128. 85941 Vernonia sp. K. Wangwasit 050318-10
129. 85944 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
130. 85949 Vernonia sp. K. Wangwasit 041122-17
131. 86321 Vernonia sp. M. Wongnak 368
132. 87310 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-152
133. 88457 Vernonia sp. N. Muangyen 309
134. 89055 Vernonia sp. N. Muangyen 646
135. 89104 Vernonia sp. N. Muangyen 695
136. 89324 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5424
137. 89453 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5553
138. 89654 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5640
139. 90182 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-105
140. 90260 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-183
141. 90300 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-223
142. 90335 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-258
143. 90467 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-389
144. 90539 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-460
145. 92505 Vernonia sp. L. Kamkom 020
146. 92605 Vernonia sp. P. Phaosrichai 323
147. 92659 Vernonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-050
148. 93449 Vernonia sp. S. Daoh 11
149. 93530 Vernonia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5713
150. 94136 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5836
151. 94394 Vernonia sp. N. Muangyen 1521
152. 94434 Vernonia sp. N. Muangyen 1561
153. 94602 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3971
154. 94653 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4022
155. 95021 Vernonia sp. Chusie & Trithip Sukho MRT004
156. 95308 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4120
157. 95547 Vernonia sp. N. Muangyen 1744
158. 95606 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5967
159. 95949 Vernonia sp. P. Phaosrichai 347
160. 97554 Vernonia sp. P. Chantaranothai et al. 1643
161. 97555 Vernonia sp. B. Bongcheewin s.n.
162. 98127 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-008
163. 98145 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-025
164. 98224 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-104
165. 98462 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-342
166. 98648 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-125
167. 98654 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-131
168. 105109 Vernonia sp. C. Maknoi 6299
169. 106204 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 660
170. 106465 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 920
171. 106414 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 869
172. 106785 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 505
173. 106795 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 515
174. 106814 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 534
175. 110876 Vernonia sp. N. Muangyen 2091
176. 113324 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-25
177. 114258 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-074
178. 114412 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4755
179. 116510 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-134
180. 116742 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-365
181. 116821 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-013
182. 116982 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-175
183. 120808 Vernonia sp. N. Muangyen 2790
184. 122693 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-163
185. 122700 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-170
186. 122740 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-210
187. 122745 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-215
188. 124696 Vernonia sp. N. Muangyen 3273
189. 124948 Vernonia sp. N. Muangyen 3525
190. 124971 Vernonia sp. N. Muangyen 3547
191. 125592 Vernonia sp. N. Muangyen 3672

ปิด

QR code