ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110729
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 1937
Collected date

วันที่เก็บ

24 Apr 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.5-2 m high in evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1310
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

79    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4624 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4624
2. 4726 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4726
3. 10544 Alpinia sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 205
4. 10885 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 10885
5. 11211 Alpinia sp. Sucheera 005
6. 14802 Alpinia sp. Hj. Othman, Rantai & Jugah S56043
7. 18776 Alpinia sp. W. Nanakorn 600
8. 19752 Alpinia sp. W. La-ongsri 114
9. 20003 Alpinia sp. C. Maknoi 52
10. 21801 Alpinia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1593
11. 24929 Alpinia sp. C. Glamwaewwong 905
12. 25658 Alpinia sp. C. Maknoi 194
13. 27759 Alpinia sp. C. Maknoi 209.1
14. 28303 Alpinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-35
15. 28394 Alpinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200808-8B
16. 30982 Alpinia sp. K. Kertsawang 688
17. 33024 Alpinia sp. Warintorn K. 07-008
18. 36062 Alpinia sp. Jatupol K. 08-403
19. 37816 Alpinia sp. M. Norsaengsri 3772
20. 38031 Alpinia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3685
21. 41223 Alpinia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5612
22. 42184 Alpinia sp. Wang Hong 7875
23. 46665 Alpinia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5638
24. 50050 Alpinia sp. M.N. Tamura T-60205
25. 52438 Alpinia sp. M. Norsaengsri 1555
26. 53469 Alpinia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1491
27. 54222 Alpinia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8242
28. 56884 Alpinia sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9194
29. 59794 Alpinia sp. C. Pitaksantipap 28
30. 62104 Alpinia sp. D. Khrueasan MS37
31. 62630 Alpinia sp. W. Pongamornkul & Lisa (D11) 2883
32. 63692 Alpinia sp. M. Norsaengsri 3638
33. 64995 Alpinia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1736
34. 65615 Alpinia sp. M. Norsaengsri 10104
35. 69679 Alpinia sp. V. Nguanchoo 255
36. 71934 Alpinia sp. J. Towaranonte s.n.
37. 72476 Alpinia sp. P. Phaosrichai 34
38. 72791 Alpinia sp. M. Norsaengsri 10897
39. 73847 Alpinia sp. P. Phaosrichai 89
40. 73850 Alpinia sp. P. Phaosrichai 92
41. 73873 Alpinia sp. P. Phaosrichai 115
42. 73883 Alpinia sp. P. Phaosrichai 125
43. 74740 Alpinia sp. W. Pongamornkul 04214
44. 75127 Alpinia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2328
45. 78123 Alpinia sp. W. Pongamornkul 4468
46. 78338 Alpinia sp. V. Nguanchoo 272
47. 78970 Alpinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-166
48. 79115 Alpinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-310
49. 79266 Alpinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-461
50. 80793 Alpinia sp. K. Phoutthavong et al. 508
51. 80828 Alpinia sp. K. Phoutthavong et al. 631
52. 83109 Alpinia sp. W. Pongamornkul 4644
53. 83838 Alpinia sp. P. Phaosrichai 224
54. 84452 Alpinia sp. M. Wongnak s.n.
55. 84916 Alpinia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3998
56. 85173 Alpinia sp. P. Phaosrichai 282
57. 86346 Alpinia sp. M. Wongnak s.n.
58. 86392 Alpinia sp. M. Wongnak 173
59. 86396 Alpinia sp. M. Wongnak 773
60. 86461 Alpinia sp. M. Wongnak s.n.
61. 87064 Alpinia sp. C. Glamwaewwong 357/58
62. 89505 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB176
63. 89544 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB037
64. 89576 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB041
65. 92596 Alpinia sp. P. Phaosrichai 314
66. 92668 Alpinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-059
67. 96411 Alpinia sp. Mahasarakham University 94
68. 96414 Alpinia sp. Mahasarakham University 97
69. 96415 Alpinia sp. Mahasarakham University 98
70. 96642 Alpinia sp. C. Glamwaewwong 158/60
71. 98549 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-026
72. 98795 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-272
73. 102004 Alpinia sp. K. Kertsawang 4268
74. 106912 Alpinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 623
75. 107017 Alpinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 729
76. 107201 Alpinia sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 28
77. 107209 Alpinia sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 36
78. 107395 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-161
79. 107396 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-162

ปิด

QR code