ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110949
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemona sp.
Family name

ชื่อวงศ์

STEMONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4519
Collected date

วันที่เก็บ

8 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Margin of community forest; sandy soil. Climber. Young fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Surin, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22941 Stemona sp. C. Glamwaewwong 190
2. 24664 Stemona sp. Serm 180
3. 27532 Stemona sp. C. Maknoi 719
4. 27656 Stemona sp. C. Maknoi 842
5. 37231 Stemona sp. C. Maknoi 2112
6. 38653 Stemona sp. W. Pongamornkul 2503
7. 39004 Stemona sp. W. Pongamornkul 2349
8. 41266 Stemona sp. S. Watthana 3264
9. 46974 Stemona sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 193
10. 53021 Stemona sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7591
11. 53310 Stemona sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7976
12. 57184 Stemona sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 299
13. 58549 Stemona sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9584
14. 60141 Stemona sp. M. Norsaengsri 5930
15. 62971 Stemona sp. C. Lakoet 308
16. 62611 Stemona sp. W. Pongamornkul 2864
17. 63512 Stemona sp. M. Norsaengsri 6770
18. 63520 Stemona sp. M. Norsaengsri 6780
19. 63540 Stemona sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6592
20. 65113 Stemona sp. K. Srithi 684
21. 70449 Stemona sp. C. Maknoi 3316
22. 77990 Stemona sp. C. Maknoi 5187
23. 79130 Stemona sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-325
24. 84876 Stemona sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3955
25. 85241 Stemona sp. C. Maknoi 7889
26. 87523 Stemona sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-365
27. 92484 Stemona sp. L. Kamkom 046
28. 92999 Stemona sp. N. Turreira-Garcia 263
29. 96630 Stemona sp. C. Glamwaewwong 146/60
30. 96640 Stemona sp. C. Glamwaewwong 156/60
31. 104629 Stemona sp. C. Maknoi 5773
32. 104643 Stemona sp. C. Maknoi 5787
33. 104689 Stemona sp. C. Maknoi 5564
34. 104695 Stemona sp. C. Maknoi 5570
35. 105459 Stemona sp. C. Maknoi 6802
36. 105493 Stemona sp. C. Maknoi 6836
37. 113285 Stemona sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3978
38. 116053 Stemona sp. K. Wangwasit 180912-44
39. 116894 Stemona sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-086
40. 118826 Stemona sp. K. Inthamma 404
41. 118981 Stemona sp. K. Inthamma 568
42. 121748 Stemona sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1808
43. 122009 Stemona sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1343
44. 123704 Stemona sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-241
45. 124597 Stemona sp. N. Muangyen 3174
46. 132116 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2925
47. 132275 Stemona sp. W. Pongamornkul 7367
48. 132588 Stemona sp. W. Pongamornkul 7525
49. 134369 Stemona sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2719
50. 135146 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3312
51. 135139 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3305
52. 135217 Stemona sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3383
53. 137755 Stemona sp. K. Inthamma 1339
54. 138270 Stemona sp. K. Inthamma 1546
55. 138815 Stemona sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3694
56. 138864 Stemona sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3743

ปิด

QR code