ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110903
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Breynia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4473
Collected date

วันที่เก็บ

7 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Community forest; sandy soil. Shrub 2.5 m high. Leaves with upper surface dark green; lower surface greenish white, farina-like. Flowers green. Ovary green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Surin, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30143 Breynia sp. NULL
2. 36218 Breynia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3101
3. 39661 Breynia sp. M. Norsaengsri 4749
4. 46580 Breynia sp. M. Norsaengsri 3551
5. 46805 Breynia sp. M. Tanaros 206
6. 51032 Breynia sp. W. Pongamornkul 2638
7. 51039 Breynia sp. W. Pongamornkul 2645
8. 51052 Breynia sp. W. Pongamornkul 2658
9. 53800 Breynia sp. C. Maknoi 3081
10. 59224 Breynia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9761
11. 62475 Breynia sp. Romklao Botanical Garden 2555 415
12. 62666 Breynia sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 52
13. 62780 Breynia sp. M. Norsaengsri 9992
14. 62912 Breynia sp. C. Lakoet 249
15. 67185 Breynia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 698
16. 71577 Breynia sp. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1114
17. 71873 Breynia sp. B. Pantarod 13
18. 73142 Breynia sp. M. Norsaengsri 11312
19. 74755 Breynia sp. W. Pongamornkul 4229
20. 76641 Breynia sp. M. Norsaengsri 11021
21. 76862 Breynia sp. W. Tanming 636
22. 79068 Breynia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 263
23. 83749 Breynia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2776
24. 83822 Breynia sp. P. Phaosrichai 208
25. 84711 Breynia sp. K. Kertsawang 3492
26. 85220 Breynia sp. C. Maknoi 7868
27. 86213 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 217
28. 86608 Breynia sp. W. Tanming 831
29. 86640 Breynia sp. W. Tanming 863
30. 88714 Breynia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 565
31. 92579 Breynia sp. W. Pongamornkul 5382
32. 92670 Breynia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 61
33. 93538 Breynia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5721
34. 94345 Breynia sp. N. Muangyen 1472
35. 95018 Breynia sp. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea LL 184
36. 95757 Breynia sp. W. Pongamornkul 6041
37. 95914 Breynia sp. N. Muangyen 1870
38. 98571 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 48
39. 98781 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 258
40. 100708 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 311
41. 101120 Breynia sp. W. Pongamornkul 6141
42. 104514 Breynia sp. W. Pongamornkul 6291
43. 104950 Breynia sp. C. Maknoi 6107
44. 105581 Breynia sp. C. Maknoi 7009
45. 106161 Breynia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 635
46. 108534 Breynia sp. T. Choopan et al. 2017 183
47. 108535 Breynia sp. T. Choopan et al. 2016 7
48. 108536 Breynia sp. T. Choopan et al. 2017 179
49. 110092 Breynia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 965
50. 111166 Breynia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 114
51. 113348 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 49
52. 113543 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 244
53. 114008 Breynia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 258
54. 114067 Breynia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 317
55. 115210 Breynia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 745
56. 116893 Breynia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 85
57. 121715 Breynia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1776
58. 125302 Breynia sp. W. Pongamornkul 7045
59. 125315 Breynia sp. W. Pongamornkul 7058
60. 125328 Breynia sp. W. Pongamornkul 7071
61. 129325 Breynia sp. Akharasit Bunsongthae 182
62. 129719 Breynia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4577
63. 131456 Breynia sp. Chusie Trisonthi BD 41
64. 131527 Breynia sp. Chusie Trisonthi BD 127
65. 132827 Breynia sp. W. Pongamornkul 7595
66. 133894 Breynia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3414
67. 138588 Breynia sp. K. Inthamma 1849
68. 137099 Breynia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103594
69. 137574 Breynia sp. K. Inthamma 1158
70. 137610 Breynia sp. K. Inthamma 1194
71. 137633 Breynia sp. K. Inthamma 1217
72. 137641 Breynia sp. K. Inthamma 1225
73. 137779 Breynia sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1363
74. 137802 Breynia sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1386
75. 138928 Breynia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3807
76. 140912 Breynia sp. W. Pongamornkul 8077
77. 141032 Breynia sp. W. Pongamornkul 8197
78. 141095 Breynia sp. W. Pongamornkul 8473
79. 141432 Breynia sp. K. Inthamma KI 705
80. 142039 Breynia sp. W. Pongamornkul 8519
81. 143031 Breynia sp. C. Maknoi et al. 5984
82. 143155 Breynia sp. C. Maknoi et al. 6994

ปิด

QR code