ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111065
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peperomia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-014
Collected date

วันที่เก็บ

8 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb 20-30 cm. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14573 Peperomia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 785
2. 18030 Peperomia sp. P. Srisanga 1583
3. 18137 Peperomia sp. P. Srisanga 1690
4. 18665 Peperomia sp. P. Srisanga 1825
5. 22235 Peperomia sp. P. Srisanga 2295
6. 29418 Peperomia sp. P. Suksathan s.n
7. 38853 Peperomia sp. C. Maknoi 2523
8. 41285 Peperomia sp. S. Watthana 3293
9. 48497 Peperomia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38723
10. 51897 Peperomia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7952
11. 54997 Peperomia sp. S. Mattapha Sawai 524
12. 58127 Peperomia sp. M. Norsaengsri 9867
13. 60576 Peperomia sp. Ling Shein Man 088078
14. 61103 Peperomia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086542
15. 62363 Peperomia sp. Romklao Botanical Garden 0650/2555
16. 64501 Peperomia sp. W. Pongamornkul 3050
17. 65461 Peperomia sp. K. Srithi 704
18. 75332 Peperomia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095023
19. 76254 Peperomia sp. C. Maknoi 7104
20. 80076 Peperomia sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097589
21. 80078 Peperomia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097368
22. 80442 Peperomia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-257
23. 84220 Peperomia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4082
24. 84199 Peperomia sp. W. Pongamornkul 4985
25. 84328 Peperomia sp. W. Khattiyot 419
26. 84361 Peperomia sp. W. Khattiyot 452
27. 84364 Peperomia sp. W. Khattiyot 455
28. 84973 Peperomia sp. S. Watthana 4077
29. 85318 Peperomia sp. C. Maknoi 7966
30. 85890 Peperomia sp. M. Norsaengsri 12543
31. 85900 Peperomia sp. M. Norsaengsri 12553
32. 86237 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-241
33. 88220 Peperomia sp. W. Pongamornkul 5226
34. 89119 Peperomia sp. N. Muangyen 710
35. 95132 Peperomia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-171
36. 95215 Peperomia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-254
37. 105597 Peperomia sp. C. Maknoi 7025
38. 105645 Peperomia sp. C. Maknoi 7073
39. 109855 Peperomia sp. TLBG 244
40. 110169 Peperomia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1042
41. 110512 Peperomia sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5628
42. 111064 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-013
43. 112365 Peperomia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1142
44. 117139 Peperomia sp. N. Muangyen 2406
45. 118007 Peperomia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-377
46. 121610 Peperomia sp. N. Boonruang & W. La-ongsri 0513
47. 121778 Peperomia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1838
48. 123311 Peperomia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-305
49. 125301 Peperomia sp. W. Pongamornkul 7044
50. 128299 Peperomia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2100
51. 128480 Peperomia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2281
52. 128993 Peperomia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2432
53. 136111 Peperomia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 25
54. 136155 Peperomia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 69
55. 136200 Peperomia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 114
56. 136558 Peperomia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3583
57. 136618 Peperomia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3643
58. 138036 Peperomia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2930
59. 138403 Peperomia sp. K. Inthamma 1679
60. 138989 Peperomia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3868
61. 139766 Peperomia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4008

ปิด

QR code