ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111133
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyclea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-081
Collected date

วันที่เก็บ

9 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Climber. Fruit red-black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 34960 Cyclea sp. W. Pongamornkul 1764
2. 37859 Cyclea sp. M. Norsaengsri 3825
3. 38547 Cyclea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2319
4. 40410 Cyclea sp. C. Maknoi 2781
5. 53730 Cyclea sp. C. Maknoi 3011
6. 64531 Cyclea sp. W. Pongamornkul 3080
7. 66712 Cyclea sp. C. Maknoi 4206
8. 71585 Cyclea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1001
9. 72685 Cyclea sp. C. Maknoi 4920
10. 75446 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095103
11. 75791 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094506
12. 76690 Cyclea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11126
13. 78571 Cyclea sp. Ling Shein Mang 092941
14. 78756 Cyclea sp. N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030462
15. 78757 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035725
16. 78758 Cyclea sp. Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081175
17. 81403 Cyclea sp. M. Norsaengsri 12198
18. 81904 Cyclea sp. M. Norsaengsri 11938
19. 86072 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-076
20. 95093 Cyclea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-132
21. 101074 Cyclea sp. W. Pongamornkul 6095
22. 107493 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-270
23. 109854 Cyclea sp. TLBG 243
24. 111247 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-195
25. 113988 Cyclea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-238
26. 114065 Cyclea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-315
27. 115354 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 889
28. 116526 Cyclea sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-150
29. 116886 Cyclea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-078
30. 118986 Cyclea sp. K. Inthamma 573
31. 122578 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1538
32. 123316 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-310
33. 125096 Cyclea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 718
34. 125206 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1621
35. 125306 Cyclea sp. W. Pongamornkul 7049
36. 127619 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2586
37. 130929 Cyclea sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1202
38. 133008 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2972
39. 133055 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3019
40. 135214 Cyclea sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3380
41. 136446 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3471
42. 136504 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3529
43. 136550 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3575
44. 137828 Cyclea sp. K. Inthamma 1412
45. 138231 Cyclea sp. K. Inthamma 1507
46. 138782 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3661
47. 138959 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3838
48. 139049 Cyclea sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 358

ปิด

QR code