ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111180
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scurrula sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LORANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-128
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Parasite. Flower orange, with brownish hairs.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1238 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 1238
2. 1900 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 1900
3. 2864 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 2864
4. 3451 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 3451
5. 5959 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 5959
6. 8110 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 8110
7. 18812 Scurrula sp. W. Nanakorn 1100
8. 31254 Scurrula sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2929
9. 31654 Scurrula sp. C. Maknoi 1029
10. 35097 Scurrula sp. W. Pongamornkul 2175
11. 35248 Scurrula sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8041
12. 35737 Scurrula sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8592
13. 41124 Scurrula sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5573
14. 44785 Scurrula sp. Piyawan Winichainan HN1149
15. 49028 Scurrula sp. M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-9510
16. 49029 Scurrula sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka & A. Chintayungkun T-9612
17. 49875 Scurrula sp. M. Norsaengsri 6395
18. 49928 Scurrula sp. M. Norsaengsri 6448
19. 53795 Scurrula sp. C. Maknoi 3076
20. 73694 Scurrula sp. W. Pongamornkul 04104
21. 80570 Scurrula sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-385
22. 84062 Scurrula sp. W. Pongamornkul 4848
23. 87545 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-387
24. 88563 Scurrula sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 414
25. 90303 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-226
26. 94178 Scurrula sp. W. Pongamornkul 5878
27. 95998 Scurrula sp. P. Phaosrichai 396
28. 98548 Scurrula sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-025
29. 100816 Scurrula sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-419
30. 105238 Scurrula sp. C. Maknoi 6474
31. 106016 Scurrula sp. W. Pongamornkul 6492
32. 106289 Scurrula sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 744
33. 108514 Scurrula sp. T. Choopan et al. 2017-198
34. 112992 Scurrula sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-24
35. 114911 Scurrula sp. T. Choopan et al. 2018-201
36. 116461 Scurrula sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-085
37. 116423 Scurrula sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-047
38. 118228 Scurrula sp. Suthanya K-032
39. 118259 Scurrula sp. K. Inthamma 147
40. 118344 Scurrula sp. K. Inthamma 232
41. 120692 Scurrula sp. N. Muangyen 2674
42. 122610 Scurrula sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-081
43. 123001 Scurrula sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-472
44. 123519 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-057
45. 137705 Scurrula sp. K. Inthamma 1289
46. 138369 Scurrula sp. K. Inthamma 1645

ปิด

QR code