ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111050
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4619
Collected date

วันที่เก็บ

10 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high. Young fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

309    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 11
2. 964 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 964
3. 1332 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1332
4. 1834 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1834
5. 1844 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1844
6. 1862 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1862
7. 3412 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3412
8. 3524 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3524
9. 3832 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3832
10. 3918 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3918
11. 4168 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4168
12. 4259 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4259
13. 4301 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4301
14. 4534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4534
15. 4688 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4688
16. 5084 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5084
17. 5143 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5143
18. 6276 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6276
19. 6331 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6331
20. 6339 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6339
21. 6843 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6843
22. 6894 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6894
23. 7165 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7165
24. 7367 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7367
25. 7534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7534
26. 9038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9038
27. 8038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8038
28. 8937 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8937
29. 9064 Antidesma sp. P. Thongson 38
30. 9133 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9133
31. 9190 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9190
32. 9354 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9354
33. 9480 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9480
34. 9631 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9631
35. 10468 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 127
36. 10536 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 197
37. 11035 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 11035
38. 11584 Antidesma sp. Sucheera s.n.
39. 11087 Antidesma sp. W. Pongamornkul 105
40. 11280 Antidesma sp. Thon 10
41. 11397 Antidesma sp. W. Pongamornkul 136
42. 12187 Antidesma sp. W. La-ongsri 20
43. 13986 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana 652
44. 14045 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana 711
45. 14674 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 886
46. 14716 Antidesma sp. K. Larsen 45326
47. 14733 Antidesma sp. K. Larsen 45470
48. 15261 Antidesma sp. P. Srisanga 976
49. 15917 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff 1095
50. 17642 Antidesma sp. P. Srisanga 1421
51. 17730 Antidesma sp. W. Pongamornkul 656
52. 18008 Antidesma sp. P. Srisanga 1561
53. 18024 Antidesma sp. P. Srisanga 1577
54. 18775 Antidesma sp. W. Nanakorn 593
55. 18796 Antidesma sp. W. Nanakorn 695
56. 19107 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 19107
57. 19225 Antidesma sp. S. Watthana, T. Riyapan 936
58. 20226 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1285
59. 20529 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1428
60. 20532 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1431
61. 20639 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1537
62. 21231 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2105
63. 22898 Antidesma sp. S. Watthana 1740
64. 23165 Antidesma sp. P. Srisanga 2545
65. 23178 Antidesma sp. P. Srisanga 2558
66. 23390 Antidesma sp. K. Kertsawang 36
67. 25110 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1060
68. 25324 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1160
69. 25814 Antidesma sp. Bot. KU 2006 11
70. 27241 Antidesma sp. K. Wangwasit 51222 21
71. 27523 Antidesma sp. C. Maknoi 710
72. 27708 Antidesma sp. C. Maknoi 894
73. 27882 Antidesma sp. K. Wangwasit 50615 26
74. 27884 Antidesma sp. K. Wangwasit 50615 28
75. 33046 Antidesma sp. Warintorn K. 07 30
76. 33232 Antidesma sp. Jatupol K. 07 13
77. 33242 Antidesma sp. Jatupol K. 07 23
78. 35246 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8038
79. 35437 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8257
80. 35577 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8410
81. 39022 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2367
82. 40834 Antidesma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6054
83. 41277 Antidesma sp. S. Watthana, P. Srisanga 3277
84. 41294 Antidesma sp. S. Watthana 3306
85. 44286 Antidesma sp. S. Gardner, S. Khumchompoo ST 2065
86. 44373 Antidesma sp. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 881
87. 45139 Antidesma sp. M. Tanaros 542
88. 45140 Antidesma sp. M. Tanaros 543
89. 45597 Antidesma sp. K. Chayamarit, T. Santisuk, T. Wongprasert, T. Boonthavikoon, R. Pooma, S. Suddee, K. Phattarahirankanok 2955
90. 45678 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 67
91. 45679 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 74
92. 45680 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 322
93. 45681 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 322
94. 45699 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 262
95. 45700 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 395
96. 45709 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 66
97. 46071 Antidesma sp. C. Maknoi 3766
98. 46117 Antidesma sp. N. Romkham 205
99. 46411 Antidesma sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 25
100. 46456 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2531
101. 47973 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7142
102. 48439 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai T 16891
103. 48447 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai s.n.
104. 48594 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7345
105. 48597 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7348
106. 48690 Antidesma sp. M. Norsaengsri s.n.
107. 49463 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai s.n.
108. 50119 Antidesma sp. M N. Tamura T 60255
109. 50252 Antidesma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52570
110. 50443 Antidesma sp. Hiroshige Koyama T 61132
111. 50581 Antidesma sp. P. Wessumritt 163
112. 54368 Antidesma sp. T. Yingkhachorn 46
113. 56210 Antidesma sp. M. Norsaengsri 801
114. 56215 Antidesma sp. M. Norsaengsri 796
115. 56219 Antidesma sp. M. Norsaengsri 792
116. 57106 Antidesma sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 221
117. 57122 Antidesma sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 237
118. 57158 Antidesma sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 273
119. 58530 Antidesma sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9565
120. 58534 Antidesma sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9569
121. 58557 Antidesma sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9592
122. 59227 Antidesma sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9764
123. 62081 Antidesma sp. D. Khrueasan MS 257
124. 62290 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 2555 577
125. 62319 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 2555 606
126. 62724 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1148
127. 63441 Antidesma sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6693
128. 63458 Antidesma sp. M. Norsaengsri 6714
129. 63579 Antidesma sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6654
130. 64042 Antidesma sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6955
131. 64470 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3019
132. 64485 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3034
133. 65372 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2444
134. 65710 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10202
135. 66237 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3275
136. 66838 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10436
137. 66851 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10449
138. 66902 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3484
139. 66920 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3502
140. 67659 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 926
141. 67678 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 945
142. 67825 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10505
143. 68064 Antidesma sp. P. Thongson, W. Boonprakop 331
144. 71528 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1065
145. 70927 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5750
146. 71516 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1053
147. 71867 Antidesma sp. B. Pantarod 6
148. 71931 Antidesma sp. J. Towaranonte s.n.
149. 72832 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10943
150. 73045 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11212
151. 73046 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11213
152. 73092 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11260
153. 73174 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11344
154. 73175 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11345
155. 73178 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11348
156. 73179 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11349
157. 73357 Antidesma sp. C. Lakoet 515
158. 73924 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11454
159. 74867 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10849
160. 75137 Antidesma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2308
161. 75374 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95460
162. 75665 Antidesma sp. W. Tanming 553
163. 78967 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 163
164. 79012 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 208
165. 79098 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 293
166. 79112 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 307
167. 79146 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 341
168. 79264 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 459
169. 79265 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 460
170. 81400 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12195
171. 82095 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12127
172. 84196 Antidesma sp. W. Pongamornkul 4982
173. 84393 Antidesma sp. K. Kertsawang 3247
174. 85419 Antidesma sp. C. Maknoi 8067
175. 86357 Antidesma sp. M. Wongnak s.n.
176. 92486 Antidesma sp. L. Kamkom s.n.
177. 92489 Antidesma sp. R. Suksathan 208
178. 92612 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 3
179. 92697 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 88
180. 95583 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5944
181. 95612 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5973
182. 96462 Antidesma sp. Mahasarakham University 145
183. 96571 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 60 87
184. 96718 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 60 234
185. 97052 Antidesma sp. P. Phaosrichai 436
186. 97110 Antidesma sp. P. Phaosrichai 494
187. 97163 Antidesma sp. P. Phaosrichai 547
188. 98606 Antidesma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 83
189. 101179 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6200
190. 101693 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6234
191. 101694 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6235
192. 101701 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6242
193. 104902 Antidesma sp. C. Maknoi 6058
194. 104533 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6310
195. 104538 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6315
196. 104576 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6353
197. 104597 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6374
198. 104632 Antidesma sp. C. Maknoi 5776
199. 105532 Antidesma sp. C. Maknoi 6875
200. 105621 Antidesma sp. C. Maknoi 7049
201. 105773 Antidesma sp. Pimsiri PN 38
202. 105806 Antidesma sp. Pimsiri PN 90
203. 107077 Antidesma sp. C. Maknoi 4842
204. 107105 Antidesma sp. C. Maknoi 4873
205. 111144 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 92
206. 111312 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 260
207. 111355 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 303
208. 113183 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3877
209. 113263 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3956
210. 113941 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 191
211. 115171 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 706
212. 115201 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 736
213. 115359 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 894
214. 115836 Antidesma sp. K. Wangwasit 180425 32
215. 115848 Antidesma sp. K. Wangwasit 180426 10
216. 116060 Antidesma sp. K. Wangwasit 180912 51
217. 117451 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1543
218. 117536 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1628
219. 117785 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 155
220. 117828 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 198
221. 117839 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 209
222. 117861 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 231
223. 117877 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 247
224. 118874 Antidesma sp. K. Inthamma 452
225. 118919 Antidesma sp. K. Inthamma 498
226. 119016 Antidesma sp. K. Inthamma 603
227. 121251 Antidesma sp. N. Boonruang 312
228. 121379 Antidesma sp. N. Boonruang 440
229. 123353 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 347
230. 123512 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 50
231. 123864 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 401
232. 125374 Antidesma sp. W. Pongamornkul 7117
233. 125628 Antidesma sp. N. Muangyen 3708
234. 127251 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1886
235. 126550 Antidesma sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9903
236. 127317 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1952
237. 127322 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1957
238. 127357 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1989
239. 127513 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2013
240. 127814 Antidesma sp. Natdanai Pan-in 190
241. 127965 Antidesma sp. K. Inthamma 801
242. 128158 Antidesma sp. K. Inthamma 1028
243. 128250 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2051
244. 128388 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2189
245. 128462 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2263
246. 128492 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2293
247. 128622 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2062
248. 128625 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2065
249. 129042 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2481
250. 130996 Antidesma sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1269
251. 131482 Antidesma sp. Chusie Trisonthi BD 66 (1)
252. 131511 Antidesma sp. Chusie Trisonthi BD 88 (1)
253. 131558 Antidesma sp. Chusie Trisonthi s.n. 4
254. 132109 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2918
255. 132582 Antidesma sp. W. Pongamornkul 7519
256. 132895 Antidesma sp. Supalak Pumikong 2019 50
257. 132902 Antidesma sp. Supalak Pumikong 2019 57
258. 132917 Antidesma sp. Supalak Pumikong 2019 74
259. 133020 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2984
260. 133104 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3068
261. 133510 Antidesma sp. Natdanai Pan-in V 294
262. 133893 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3413
263. 133910 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3430
264. 133924 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3444
265. 134440 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2790
266. 135962 Antidesma sp. W. Pongamornkul 7924
267. 136362 Antidesma sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 281
268. 137855 Antidesma sp. K. Inthamma 1439
269. 136439 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3464
270. 136520 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3545
271. 136538 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3563
272. 136540 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3565
273. 136563 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3588
274. 137060 Antidesma sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103489
275. 137061 Antidesma sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103047
276. 137520 Antidesma sp. K. Inthamma 1104
277. 137571 Antidesma sp. K. Inthamma 1155
278. 137630 Antidesma sp. K. Inthamma 1214
279. 137776 Antidesma sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1360
280. 138212 Antidesma sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3106
281. 138226 Antidesma sp. K. Inthamma 1502
282. 138229 Antidesma sp. K. Inthamma 1505
283. 138238 Antidesma sp. K. Inthamma 1514
284. 138262 Antidesma sp. K. Inthamma 1538
285. 138347 Antidesma sp. K. Inthamma 1623
286. 138396 Antidesma sp. K. Inthamma 1672
287. 138430 Antidesma sp. K. Inthamma 1706
288. 138790 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3669
289. 138850 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3729
290. 139110 Antidesma sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 421
291. 140102 Antidesma sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10147
292. 140127 Antidesma sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10173
293. 140649 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100152
294. 140650 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100211
295. 140651 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100227
296. 140652 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100342
297. 140928 Antidesma sp. W. Pongamornkul 8093
298. 141023 Antidesma sp. W. Pongamornkul 8188
299. 142588 Antidesma sp. W. Pongamornkul, A. Inta 8856
300. 141834 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3820
301. 141858 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3844
302. 142102 Antidesma sp. W. Pongamornkul 8615
303. 142160 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6796
304. 142682 Antidesma sp. C. Maknoi et al. 5094
305. 142768 Antidesma sp. C. Maknoi et al. 5400
306. 142812 Antidesma sp. C. Maknoi et al. 5535
307. 142844 Antidesma sp. C. Maknoi et al. 5820
308. 142881 Antidesma sp. C. Maknoi et al. 5928
309. 142902 Antidesma sp. C. Maknoi et al. 5949

ปิด

QR code