ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111118
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rosaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 66
Collected date

วันที่เก็บ

9 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Climber. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

142    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4385 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 4385
2. 4829 Rubus sp. M. Norsaengsri, S. Watthana 1
3. 7020 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 7020
4. 8746 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 8746
5. 9560 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 9560
6. 10346 Rubus sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 23
7. 10630 Rubus sp. P. Srisanga et al. 232
8. 10993 Rubus sp. W. Pongamornkul 75
9. 11443 Rubus sp. W. Pongamornkul 167
10. 11642 Rubus sp. W. Pongamornkul 213
11. 12014 Rubus sp. W. Pongamornkul 301
12. 12161 Rubus sp. W. Pongamornkul 345
13. 15625 Rubus sp. W. Pongamornkul 481
14. 17119 Rubus sp. P. Suksathan 2448
15. 17246 Rubus sp. P. Suksathan 2555
16. 20471 Rubus sp. S. Watthana 1221
17. 27692 Rubus sp. C. Maknoi 878
18. 31862 Rubus sp. C. Maknoi 1593
19. 35127 Rubus sp. W. Pongamornkul 2205
20. 35880 Rubus sp. Jatupol K. 08 221
21. 44983 Rubus sp. Piyawan Winichainan HN 1217
22. 44829 Rubus sp. Sumalee Lukhua HN 622
23. 47265 Rubus sp. Chusie KY 426
24. 47934 Rubus sp. M. Norsaengsri 7102
25. 47940 Rubus sp. M. Norsaengsri 7108
26. 48765 Rubus sp. Shunsuke Tsugaru T 61778
27. 48766 Rubus sp. Shunsuke Tsugaru T 61881
28. 49749 Rubus sp. H. Takahashi T 62519
29. 50053 Rubus sp. M.N. Tamura T 60209
30. 50089 Rubus sp. M.N. Tamura T 60235
31. 53136 Rubus sp. Yin-Jiangtao 1557
32. 60968 Rubus sp. Ling Shein Mang 87816
33. 63036 Rubus sp. Li-Jianwu 678
34. 63147 Rubus sp. Li-Jianwu 832
35. 63232 Rubus sp. Zhou-Shishun 5288
36. 63318 Rubus sp. Li-Jianwu 1037
37. 65664 Rubus sp. M. Norsaengsri 10154
38. 65940 Rubus sp. K. Srithi 691
39. 65941 Rubus sp. K. Srithi 690
40. 68930 Rubus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89479
41. 72805 Rubus sp. M. Norsaengsri 10911
42. 74875 Rubus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10857
43. 75161 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2347
44. 75198 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2368
45. 75223 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2255
46. 75271 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2473
47. 78960 Rubus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 156
48. 79393 Rubus sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 133
49. 87065 Rubus sp. C. Glamwaewwong 58 358
50. 86747 Rubus sp. C. Glamwaewwong 58 41
51. 90383 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 305
52. 90288 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 211
53. 90540 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 461
54. 90559 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 480
55. 93387 Rubus sp. Aomtip petbanna 18
56. 95079 Rubus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 118
57. 95173 Rubus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 212
58. 95629 Rubus sp. W. Pongamornkul 5990
59. 96808 Rubus sp. C. Glamwaewwong 60 324
60. 98651 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 128
61. 98791 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 268
62. 98823 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 300
63. 98824 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 301
64. 98830 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 307
65. 98914 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 391
66. 101093 Rubus sp. W. Pongamornkul 6114
67. 101160 Rubus sp. W. Pongamornkul 6181
68. 104535 Rubus sp. W. Pongamornkul 6312
69. 104564 Rubus sp. W. Pongamornkul 6341
70. 104943 Rubus sp. C. Maknoi 6100
71. 105931 Rubus sp. W. Pongamornkul 6407
72. 106176 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 650
73. 106180 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 654
74. 106241 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 697
75. 109715 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 285
76. 110070 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 943
77. 110179 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1052
78. 111068 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 17
79. 111179 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 127
80. 111210 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 158
81. 111399 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 347
82. 111467 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 415
83. 111581 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 104
84. 111718 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 238
85. 111757 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 277
86. 113388 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 89
87. 112553 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1330
88. 112731 Rubus sp. N. Muangyen 2218
89. 113425 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 126
90. 113437 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 138
91. 113461 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 162
92. 113641 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 342
93. 113677 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 378
94. 113733 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 434
95. 113901 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 151
96. 113906 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 156
97. 114013 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 263
98. 114656 Rubus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 5004
99. 115541 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1433
100. 115549 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1441
101. 116905 Rubus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 97
102. 118008 Rubus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 378
103. 118195 Rubus sp. N. Pan-in 155
104. 118823 Rubus sp. K. Inthamma 401
105. 118841 Rubus sp. K. Inthamma 419
106. 118987 Rubus sp. K. Inthamma 574
107. 121816 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1876
108. 123199 Rubus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 193
109. 123320 Rubus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 314
110. 123543 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 81
111. 123647 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 184
112. 124676 Rubus sp. N. Muangyen 3253
113. 127275 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1910
114. 127868 Rubus sp. Natdanai Pan-in 244
115. 130245 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2421
116. 130453 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2594
117. 130513 Rubus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 790
118. 130514 Rubus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 791
119. 132327 Rubus sp. W. Pongamornkul 7453
120. 132564 Rubus sp. W. Pongamornkul 7502
121. 133435 Rubus sp. Natdanai Pan-in V 219
122. 133511 Rubus sp. Natdanai Pan-in V 295
123. 133651 Rubus sp. Natdanai Pan-in V 436
124. 133692 Rubus sp. Natdanai Pan-in V 477
125. 134424 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2774
126. 135432 Rubus sp. Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3984
127. 136165 Rubus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 79
128. 136392 Rubus sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3417
129. 136394 Rubus sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3419
130. 137861 Rubus sp. K. Inthamma 1445
131. 138099 Rubus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2993
132. 138110 Rubus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3004
133. 138201 Rubus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3095
134. 138308 Rubus sp. K. Inthamma 1584
135. 139264 Rubus sp. Natdanai Pan-in 621
136. 139336 Rubus sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1909
137. 139367 Rubus sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1946
138. 140973 Rubus sp. W. Pongamornkul 8138
139. 141409 Rubus sp. K. Inthamma KI 682
140. 141410 Rubus sp. K. Inthamma KI 683
141. 143146 Rubus sp. C. Maknoi et al. 6985
142. 143154 Rubus sp. C. Maknoi et al. 6993

ปิด

QR code