ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111362
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dioscorea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

DIOSCOREACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-310
Collected date

วันที่เก็บ

13 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Climber. Flower yellow-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

193    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1397 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 1397
2. 4989 Dioscorea sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J.160
3. 7334 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 7334
4. 8098 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8098
5. 8312 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8312
6. 9374 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 9374
7. 12082 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
8. 12086 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
9. 12087 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
10. 12094 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
11. 19790 Dioscorea sp. W. La-ongsri 152
12. 23911 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 553
13. 25798 Dioscorea sp. C. Maknoi 334
14. 27915 Dioscorea sp. K. Wangwasit 050616-12
15. 28405 Dioscorea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-24
16. 28867 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28867
17. 28869 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28869
18. 28899 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28899
19. 29818 Dioscorea sp. C. Maknoi 1410
20. 29819 Dioscorea sp. C. Maknoi 1411
21. 29849 Dioscorea sp. C. Maknoi 1441
22. 30300 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1255
23. 34813 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
24. 36210 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3912
25. 36211 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3913
26. 39128 Dioscorea sp. Jatupol K. 08-477
27. 40681 Dioscorea sp. S. Watthana & P. Srisanga 3081
28. 42896 Dioscorea sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3471
29. 43380 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS848
30. 43382 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS573
31. 43384 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS461
32. 45041 Dioscorea sp. M. Tanaros 443
33. 45763 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS435
34. 45778 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 5889
35. 46225 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
36. 46226 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3223
37. 46841 Dioscorea sp. M. Tanaros 313
38. 46942 Dioscorea sp. M. Tanaros 416
39. 50496 Dioscorea sp. Li-Jianwu Cx00060
40. 50930 Dioscorea sp. S. Watthana 3663
41. 51024 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 2630
42. 52898 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1375
43. 52763 Dioscorea sp. C. Maknoi 2932
44. 53064 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7637
45. 53555 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1249
46. 54170 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8565
47. 54223 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8243
48. 56773 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1963
49. 57636 Dioscorea sp. C. Maknoi 4053
50. 58400 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9435
51. 59537 Dioscorea sp. Romklao Botanical Garden 0143/2553
52. 63576 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6650
53. 63917 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9935
54. 65636 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 10126
55. 66117 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10361
56. 67318 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8141
57. 67939 Dioscorea sp. C. Lakoet 0320
58. 68138 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 615
59. 68115 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 591
60. 70844 Dioscorea sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 055
61. 71337 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 3777
62. 71543 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1080
63. 78400 Dioscorea sp. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024645
64. 80609 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3111
65. 82962 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 12346
66. 84515 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3368
67. 84718 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3499
68. 85345 Dioscorea sp. C. Maknoi 7993
69. 85433 Dioscorea sp. C. Maknoi 8081
70. 85624 Dioscorea sp. C. Maknoi 8323
71. 88179 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5185
72. 88212 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5218
73. 88173 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5179
74. 88279 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5285
75. 88290 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5296
76. 88762 Dioscorea sp. C. Maknoi 8364
77. 88896 Dioscorea sp. C. Maknoi 8497
78. 90806 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3414
79. 91121 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3488
80. 91832 Dioscorea sp. N. Muangyen 1200
81. 92759 Dioscorea sp. N. Muangyen 1329
82. 93316 Dioscorea sp. N. Turreira Garcia 597
83. 93614 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5797
84. 95247 Dioscorea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-286
85. 95940 Dioscorea sp. P. Phaosrichai 338
86. 96817 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 333/60
87. 97000 Dioscorea sp. C. Maknoi 4820
88. 98292 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-172
89. 98312 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-192
90. 98471 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-351
91. 101683 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6224
92. 102122 Dioscorea sp. K. Kertsawang 4386
93. 104315 Dioscorea sp. S. Kamonnate 881
94. 104182 Dioscorea sp. S. Kamonnate 756
95. 104591 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6368
96. 104736 Dioscorea sp. C. Maknoi 5611
97. 105029 Dioscorea sp. C. Maknoi 6218
98. 105381 Dioscorea sp. T. Khambai 319
99. 105647 Dioscorea sp. C. Maknoi 7075
100. 105802 Dioscorea sp. Pimsiri PN085
101. 105855 Dioscorea sp. Pimsiri PN072
102. 106153 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 627
103. 106339 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 794
104. 106451 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 906
105. 108540 Dioscorea sp. T. Choopan et al. 2017-189
106. 109781 Dioscorea sp. TLBG 060
107. 109782 Dioscorea sp. TLBG 062
108. 109901 Dioscorea sp. TLBG 476
109. 110134 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1007
110. 110758 Dioscorea sp. N. Muangyen 1969
111. 112312 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1089
112. 111143 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-091
113. 111408 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-356
114. 111466 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-414
115. 111570 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-093
116. 112402 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1179
117. 112485 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1262
118. 112534 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1311
119. 112962 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3800
120. 113087 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6692
121. 115184 Dioscorea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 719
122. 115446 Dioscorea sp. C. Maknoi 5364
123. 115478 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1370
124. 116011 Dioscorea sp. K. Wangwasit 180911-32
125. 116165 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6817
126. 116297 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6949
127. 116316 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6968
128. 116319 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6971
129. 117546 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1638
130. 118244 Dioscorea sp. K. Inthamma 132
131. 118336 Dioscorea sp. K. Inthamma 224
132. 118847 Dioscorea sp. K. Inthamma 425
133. 119107 Dioscorea sp. N. Boonruang 0217
134. 120507 Dioscorea sp. W. Tanming SP13
135. 120795 Dioscorea sp. N. Muangyen 2777
136. 120812 Dioscorea sp. N. Muangyen 2794
137. 121624 Dioscorea sp. N. Boonruang & W. La-ongsri 0527
138. 121728 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1789
139. 121744 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1804
140. 121756 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1816
141. 121758 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1818
142. 121842 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1177
143. 122746 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-216
144. 122796 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-266
145. 122835 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-305
146. 122912 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-382
147. 122987 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-458
148. 123178 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-172
149. 123181 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-175
150. 123182 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-176
151. 123411 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-405
152. 123869 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-406
153. 124828 Dioscorea sp. N. Muangyen 3405
154. 125277 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7020
155. 125743 Dioscorea sp. K. Punchay 677
156. 126821 Dioscorea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4062
157. 127286 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1921
158. 127477 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5985
159. 127587 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2554
160. 127767 Dioscorea sp. P. Panyadee 123
161. 127890 Dioscorea sp. K. Inthamma 629
162. 127896 Dioscorea sp. K. Inthamma 635
163. 127897 Dioscorea sp. K. Inthamma 636
164. 127946 Dioscorea sp. K. Inthamma 769
165. 128433 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2234
166. 129328 Dioscorea sp. Akharasit Bunsongthae 185
167. 130195 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2371
168. 130233 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2409
169. 132296 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7422
170. 133022 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2986
171. 133035 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2999
172. 133779 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7675
173. 134269 Dioscorea sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3703
174. 134455 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wangnak 2805
175. 134458 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wangnak 2808
176. 135848 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7816
177. 136817 Dioscorea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103136
178. 137611 Dioscorea sp. K. Inthamma 1195
179. 137792 Dioscorea sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1376
180. 138222 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3116
181. 138274 Dioscorea sp. K. Inthamma 1550
182. 138395 Dioscorea sp. K. Inthamma 1671
183. 138458 Dioscorea sp. K. Inthamma 1734
184. 139081 Dioscorea sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 390
185. 139422 Dioscorea sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 2001
186. 139769 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4011
187. 139816 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4057
188. 140418 Dioscorea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100092
189. 140419 Dioscorea sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101629
190. 140892 Dioscorea sp. W. Pongamornkul - 8056
191. 141114 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3127
192. 141177 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3190
193. 141201 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3214

ปิด

QR code