ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111364
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pilea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-312
Collected date

วันที่เก็บ

13 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb 30-60 cm. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3733 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 3733
2. 4199 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 4199
3. 6748 Pilea sp. W. Nanakorn et al. 6748
4. 9605 Pilea sp. Serm s.n.
5. 11532 Pilea sp. P. Suksathan 1142
6. 11546 Pilea sp. P. Suksathan 1156
7. 11556 Pilea sp. P. Suksathan 1166
8. 15705 Pilea sp. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1015
9. 17953 Pilea sp. P. Srisanga 1506
10. 21144 Pilea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2018
11. 22429 Pilea sp. C. Glamwaewwong 118
12. 34213 Pilea sp. W. Pongamornkul 2137
13. 40826 Pilea sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6046
14. 35733 Pilea sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8587
15. 45210 Pilea sp. D. Khrueasan MS32
16. 45704 Pilea sp. D. Khrueasan MS621
17. 45706 Pilea sp. D. Khrueasan MS821
18. 52661 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1747
19. 52873 Pilea sp. Yin-Jiantao 1758
20. 52924 Pilea sp. Yin-Jiantao 1388
21. 53402 Pilea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8079
22. 54036 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8214
23. 54810 Pilea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1803
24. 54838 Pilea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1831
25. 55371 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8328
26. 56510 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051403
27. 59191 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9728
28. 59203 Pilea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9740
29. 63172 Pilea sp. Li-Jianwu 647
30. 66347 Pilea sp. W. Pongamornkul 3387
31. 68946 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089504
32. 72218 Pilea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein & Law Shine 095081
33. 75147 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2292
34. 75184 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2387
35. 75191 Pilea sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2378
36. 79217 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-412
37. 78838 Pilea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-116
38. 85418 Pilea sp. C. Maknoi 8066
39. 85499 Pilea sp. C. Maknoi 8198
40. 85544 Pilea sp. C. Maknoi 8243
41. 85610 Pilea sp. C. Maknoi 8309
42. 86035 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-039
43. 88539 Pilea sp. N. Muangyen 391
44. 89630 Pilea sp. C. Maknoi 6384
45. 90159 Pilea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-82
46. 91117 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3484
47. 91209 Pilea sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3647
48. 95229 Pilea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-268
49. 96050 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4234
50. 96053 Pilea sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4237
51. 98210 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-090
52. 111169 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-117
53. 111300 Pilea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-248
54. 114040 Pilea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-290
55. 117842 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-212
56. 117881 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-251
57. 117978 Pilea sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-348
58. 121318 Pilea sp. N. Boonruang 0379
59. 122758 Pilea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-228
60. 132770 Pilea sp. A. Nuammee 648
61. 137280 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103086
62. 137281 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103133
63. 137282 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103172
64. 137283 Pilea sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103281
65. 137284 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103481
66. 137285 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103550
67. 137286 Pilea sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103561
68. 137287 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103634
69. 137288 Pilea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103656
70. 137289 Pilea sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103862
71. 137290 Pilea sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103895
72. 137291 Pilea sp. Carmen Puglisi, Kittiphong Kertsawang, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Phyu Phyu Hnin m-725

ปิด

QR code