ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111227
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hydrocotyle javanica Thunb.
Family name

ชื่อวงศ์

Araliaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 175
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb 10-15 cm. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3055 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Nanakorn et al. 3055
2. 4040 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Nanakorn et al. 4040
3. 4262 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Nanakorn et al. 4262
4. 4602 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Nanakorn et al. 4602
5. 7106 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Nanakorn et al. 7106
6. 7984 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Nanakorn et al. 7984
7. 9052 Hydrocotyle javanica Thunb. P. Thongson 26
8. 11854 Hydrocotyle javanica Thunb. S. Sasrirat 59
9. 12347 Hydrocotyle javanica Thunb. P. Suksathan 1242
10. 13648 Hydrocotyle javanica Thunb. P. Suksathan 1414
11. 15366 Hydrocotyle javanica Thunb. R. Panya, W. Pongamornkul 473
12. 15518 Hydrocotyle javanica Thunb. M. Wongnak 70
13. 16623 Hydrocotyle javanica Thunb. P. Srisanga 1217
14. 21666 Hydrocotyle javanica Thunb. S. Watthana 1458
15. 26367 Hydrocotyle javanica Thunb. H. Fukuhara, M. Watanabe et al. FOK 63777
16. 32264 Hydrocotyle javanica Thunb. J.F. Maxwell 06 524
17. 32606 Hydrocotyle javanica Thunb. K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK 68914
18. 32950 Hydrocotyle javanica Thunb. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 74031
19. 34101 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Pongamornkul 2026
20. 35485 Hydrocotyle javanica Thunb. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8308
21. 36696 Hydrocotyle javanica Thunb. P. Suksathan 4440
22. 37669 Hydrocotyle javanica Thunb. J.F. Maxwell 06 612
23. 40443 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi 2814
24. 47714 Hydrocotyle javanica Thunb. N. Inagaki et al. FOK 67745
25. 56764 Hydrocotyle javanica Thunb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1954
26. 64509 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Pongamornkul 3058
27. 65858 Hydrocotyle javanica Thunb. K. Srithi 98
28. 65889 Hydrocotyle javanica Thunb. K. Srithi 98
29. 69660 Hydrocotyle javanica Thunb. V. Nguanchoo 367
30. 73427 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Lakoet 585
31. 75760 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Pongamornkul 4345
32. 78226 Hydrocotyle javanica Thunb. V. Nguanchoo 389
33. 83215 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Pongamornkul 4750
34. 88406 Hydrocotyle javanica Thunb. N. Muangyen 258
35. 89651 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Pongamornkul 5637
36. 90307 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 230
37. 92601 Hydrocotyle javanica Thunb. P. Phaosrichai 319
38. 92634 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 25
39. 94474 Hydrocotyle javanica Thunb. N. Muangyen 1601
40. 100805 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 408
41. 101039 Hydrocotyle javanica Thunb. M. Miyake, S. Kobayashi FOK 57361
42. 103882 Hydrocotyle javanica Thunb. S. Kamonnate 678
43. 104189 Hydrocotyle javanica Thunb. S. Kamonnate 749
44. 107287 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 46
45. 107466 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 240
46. 111409 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 357
47. 113422 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 123
48. 113856 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 106
49. 113875 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 125
50. 113539 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 240
51. 114004 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 254
52. 114060 Hydrocotyle javanica Thunb. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 310
53. 117127 Hydrocotyle javanica Thunb. N. Muangyen 2394
54. 120766 Hydrocotyle javanica Thunb. N. Muangyen 2748
55. 122769 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 239
56. 122899 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 369
57. 123364 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 358
58. 131559 Hydrocotyle javanica Thunb. Chusie Trisonthi s.n. 5
59. 132766 Hydrocotyle javanica Thunb. Anchalee Nuammee 644
60. 135581 Hydrocotyle javanica Thunb. T. Shimizu, F. Konta, H. Takahashi 4187
61. 138422 Hydrocotyle javanica Thunb. K. Inthamma 1698
62. 142074 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Pongamornkul 8574
63. 142432 Hydrocotyle javanica Thunb. W. Pongamornkul 8733

ปิด

QR code