ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111251
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callicarpa sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 199
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Shrub 2 m. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3533 Callicarpa sp. W. Nanakorn et al. 3533
2. 3661 Callicarpa sp. W. Nanakorn et al. 3661
3. 7144 Callicarpa sp. W. Nanakorn et al. 7144
4. 10394 Callicarpa sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 71
5. 11818 Callicarpa sp. S. Sasrirat 23
6. 12418 Callicarpa sp. P. Suksathan 1313
7. 14744 Callicarpa sp. K. Larsen 45500
8. 15727 Callicarpa sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1829
9. 15809 Callicarpa sp. P. Suksathan 1785
10. 27666 Callicarpa sp. C. Maknoi 852
11. 28423 Callicarpa sp. NULL
12. 31668 Callicarpa sp. C. Maknoi 1043
13. 35531 Callicarpa sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8357
14. 35626 Callicarpa sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8463
15. 35836 Callicarpa sp. C. Maknoi 1768
16. 36337 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2284
17. 38520 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2292
18. 38588 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2438
19. 38830 Callicarpa sp. C. Maknoi 2500
20. 38970 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2315
21. 40272 Callicarpa sp. C. Maknoi 2634
22. 42053 Callicarpa sp. Wang Hong 6640
23. 42232 Callicarpa sp. Wang Hong 8329
24. 46806 Callicarpa sp. M. Tanaros 207
25. 46851 Callicarpa sp. M. Tanaros 323
26. 46934 Callicarpa sp. M. Tanaros 408
27. 47782 Callicarpa sp. S. Sawangsawat 136
28. 49980 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30001
29. 49981 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32770
30. 49985 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31916
31. 49987 Callicarpa sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32238
32. 50607 Callicarpa sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 113
33. 51069 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 2675
34. 54555 Callicarpa sp. P. Krachai 348
35. 62137 Callicarpa sp. D. Khrueasan MS 563
36. 64061 Callicarpa sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6992
37. 69100 Callicarpa sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89369
38. 75088 Callicarpa sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2536
39. 75909 Callicarpa sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95245
40. 77677 Callicarpa sp. M. Norsaengsri 11596
41. 80223 Callicarpa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 39
42. 80329 Callicarpa sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 144
43. 85525 Callicarpa sp. C. Maknoi 8224
44. 85791 Callicarpa sp. W. Pongamornkul et al. 5130
45. 88307 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 5313
46. 88530 Callicarpa sp. N. Muangyen 382
47. 95063 Callicarpa sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 102
48. 95178 Callicarpa sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 217
49. 97080 Callicarpa sp. P. Phaosrichai 464
50. 98858 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 335
51. 98899 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 376
52. 98909 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 386
53. 98910 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 387
54. 104909 Callicarpa sp. C. Maknoi 6065
55. 104544 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 6321
56. 104932 Callicarpa sp. C. Maknoi 6089
57. 105116 Callicarpa sp. C. Maknoi 6306
58. 105930 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 6406
59. 106230 Callicarpa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 686
60. 107316 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 78
61. 110716 Callicarpa sp. N. Muangyen 1923
62. 111214 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 162
63. 111417 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 365
64. 111783 Callicarpa sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 303
65. 113480 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 181
66. 113660 Callicarpa sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 361
67. 113777 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 27
68. 113781 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 31
69. 113986 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 236
70. 114110 Callicarpa sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 360
71. 114654 Callicarpa sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 5002
72. 118200 Callicarpa sp. N. Pan-in 160
73. 118976 Callicarpa sp. K. Inthamma 563
74. 122668 Callicarpa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 138
75. 122880 Callicarpa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 350
76. 123413 Callicarpa sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 407
77. 122976 Callicarpa sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 447
78. 125343 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 7086
79. 130231 Callicarpa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2407
80. 131469 Callicarpa sp. Chusie Trisonthi BD 59
81. 133969 Callicarpa sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3489
82. 136166 Callicarpa sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 80
83. 137940 Callicarpa sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2834
84. 139746 Callicarpa sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3988
85. 142433 Callicarpa sp. W. Pongamornkul 8734

ปิด

QR code