ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111429
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aeschynanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-377
Collected date

วันที่เก็บ

14 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Epiphyte. Flower red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2353 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 2353
2. 8545 Aeschynanthus sp. W. Nanakorn et al. 8545
3. 16999 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1316
4. 18728 Aeschynanthus sp. P. Srisanga 1886
5. 21844 Aeschynanthus sp. S. Watthana and P. Suksathan 1636
6. 22737 Aeschynanthus sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2469
7. 28131 Aeschynanthus sp. S. Watthana 2122
8. 29425 Aeschynanthus sp. P. Suksathan 3522
9. 30294 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1249
10. 31147 Aeschynanthus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2822
11. 31391 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 855
12. 31411 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 875
13. 35661 Aeschynanthus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8505
14. 39945 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 5052
15. 47054 Aeschynanthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 275
16. 50041 Aeschynanthus sp. C. Phengklai T-49888
17. 50774 Aeschynanthus sp. S. Watthana 3503
18. 64499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 3048
19. 73464 Aeschynanthus sp. C. Lakoet 0624
20. 73917 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11447
21. 73926 Aeschynanthus sp. M. Norsaengsri 11456
22. 75736 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4321
23. 75737 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4322
24. 75738 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4323
25. 75739 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4324
26. 75750 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4335
27. 78045 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4390
28. 78118 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4463
29. 79778 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097798
30. 79779 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097742
31. 79780 Aeschynanthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097352
32. 80663 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 4520
33. 85743 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5083
34. 85768 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5107
35. 85787 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul et al. 5126
36. 86066 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-070
37. 86069 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-073
38. 88210 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5216
39. 88547 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 399
40. 89094 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 685
41. 89361 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5461
42. 89437 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 5537
43. 94489 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1616
44. 94503 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 1630
45. 96301 Aeschynanthus sp. Prince of Songkla University 17
46. 96553 Aeschynanthus sp. C. Glamwaewwong 069/60
47. 100796 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-399
48. 100808 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-411
49. 104314 Aeschynanthus sp. S. Kamonnate 880
50. 104499 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 6276
51. 105941 Aeschynanthus sp. W. Pongamornkul 6417
52. 111413 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-361
53. 112855 Aeschynanthus sp. K. Kertsawang 3693
54. 112734 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2221
55. 113764 Aeschynanthus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-014
56. 116781 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-404
57. 116511 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-135
58. 116731 Aeschynanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-354
59. 116944 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-136
60. 116995 Aeschynanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-188
61. 120600 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2366
62. 120705 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2687
63. 120817 Aeschynanthus sp. N. Muangyen 2799

ปิด

QR code