ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111446
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-394
Collected date

วันที่เก็บ

14 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Shrub 1.5-2 m. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

108    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7669 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7669
2. 7702 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 7702
3. 21215 Crotalaria sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2089
4. 28895 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28895
5. 28903 Crotalaria sp. W. Nanakorn et al. 28903
6. 29780 Crotalaria sp. C. Maknoi 1101
7. 31964 Crotalaria sp. C. Maknoi 1126
8. 33347 Crotalaria sp. Jatupol K. 07-128
9. 34116 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 2041
10. 35410 Crotalaria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8228
11. 51319 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2767
12. 51326 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2774
13. 51336 Crotalaria sp. M. Norsaengsri 2784
14. 53764 Crotalaria sp. C. Maknoi 3045
15. 53765 Crotalaria sp. C. Maknoi 3046
16. 53885 Crotalaria sp. C. Maknoi 3167
17. 62371 Crotalaria sp. Romklao Botanical Garden 0311/2554
18. 70436 Crotalaria sp. C. Maknoi 3303
19. 70979 Crotalaria sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 222
20. 71455 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 3895
21. 73794 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 35
22. 81318 Crotalaria sp. C. Maknoi 7500
23. 90167 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-90
24. 90241 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-164
25. 90251 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-174
26. 90284 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-207
27. 90430 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-352
28. 90546 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-467
29. 91991 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3556
30. 92604 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 322
31. 93586 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5769
32. 94147 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5847
33. 94148 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5848
34. 94154 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5854
35. 94187 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 5887
36. 94304 Crotalaria sp. N. Muangyen 1432
37. 94392 Crotalaria sp. N. Muangyen 1519
38. 95444 Crotalaria sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5106
39. 95536 Crotalaria sp. N. Muangyen 1733
40. 95730 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6014
41. 96163 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4348
42. 96173 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4358
43. 96178 Crotalaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4363
44. 98157 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-037
45. 98470 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-350
46. 98825 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-302
47. 100843 Crotalaria sp. P. Phaosrichai 570
48. 100906 Crotalaria sp. Identifies project group 6-1
49. 101726 Crotalaria sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 005
50. 104031 Crotalaria sp. Jatinya Pangkot 76
51. 104323 Crotalaria sp. S. Kamonnate 893
52. 104838 Crotalaria sp. C. Maknoi 5714
53. 104900 Crotalaria sp. C. Maknoi 6056
54. 104933 Crotalaria sp. C. Maknoi 6090
55. 105097 Crotalaria sp. C. Maknoi 6287
56. 105145 Crotalaria sp. C. Maknoi 6336
57. 105172 Crotalaria sp. C. Maknoi 6408
58. 105175 Crotalaria sp. C. Maknoi 6411
59. 105179 Crotalaria sp. C. Maknoi 6415
60. 105323 Crotalaria sp. T. Khambai 229
61. 105918 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6394
62. 106003 Crotalaria sp. W. Pongamornkul 6479
63. 107571 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-358
64. 108477 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2018-64
65. 108490 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017-41
66. 108502 Crotalaria sp. T. Choopan et al. 2017-170
67. 109788 Crotalaria sp. TLBG 103
68. 110800 Crotalaria sp. N. Muangyen 2013
69. 110992 Crotalaria sp. K. Kertsawang 4561
70. 111078 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-027
71. 111155 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-103
72. 111353 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-301
73. 111401 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-349
74. 111529 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-052
75. 111603 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-126
76. 111604 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-127
77. 111606 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-129
78. 111720 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-240
79. 111773 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-293
80. 111774 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-294
81. 111786 Crotalaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-306
82. 112586 Crotalaria sp. C. Maknoi 3383
83. 112589 Crotalaria sp. C. Maknoi 3386
84. 113371 Crotalaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-72
85. 115418 Crotalaria sp. C. Maknoi 5262
86. 115461 Crotalaria sp. C. Maknoi 5379
87. 116178 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6830
88. 116212 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6864
89. 116223 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6875
90. 116254 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6906
91. 116271 Crotalaria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6923
92. 116743 Crotalaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-366
93. 116900 Crotalaria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-092
94. 118239 Crotalaria sp. K. Inthamma 127
95. 118242 Crotalaria sp. K. Inthamma 130
96. 118327 Crotalaria sp. K. Inthamma 215
97. 118343 Crotalaria sp. K. Inthamma 231
98. 118606 Crotalaria sp. K. Kertsawang 3912
99. 120629 Crotalaria sp. N. Muangyen 2612
100. 120645 Crotalaria sp. N. Muangyen 2628
101. 120961 Crotalaria sp. N. Muangyen 2943
102. 120973 Crotalaria sp. N. Muangyen 2955
103. 121010 Crotalaria sp. N. Muangyen 2992
104. 121499 Crotalaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1119
105. 121968 Crotalaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1303
106. 122035 Crotalaria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1369
107. 124744 Crotalaria sp. N. Muangyen 3321
108. 124804 Crotalaria sp. N. Muangyen 3381

ปิด

QR code