ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111438
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Digitaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-386
Collected date

วันที่เก็บ

14 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb 30-50 cm. Flower brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

78    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2115 Digitaria sp. M. Norsaengsri s.n.
2. 2224 Digitaria sp. M. Norsaengsri s.n.
3. 2603 Digitaria sp. W. Nanakorn et al. 2603
4. 2611 Digitaria sp. W. Nanakorn et al. 2611
5. 13801 Digitaria sp. M. Norsaengsri 749
6. 14177 Digitaria sp. H. Hemadhulin 59
7. 14178 Digitaria sp. H. Hemadhulin 60
8. 20333 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1392
9. 21243 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1655
10. 21249 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1661
11. 21422 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1667
12. 21428 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1673
13. 21438 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1683
14. 21452 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1697
15. 21465 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1710
16. 22029 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1784
17. 22035 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1790
18. 22090 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1845
19. 22100 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1855
20. 22101 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1856
21. 22114 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1869
22. 22305 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1875
23. 23314 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 003
24. 23318 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 007
25. 23319 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 008
26. 23322 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 011
27. 39767 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4874
28. 39768 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4875
29. 39772 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4879
30. 39777 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4884
31. 41149 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5852
32. 42823 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5672
33. 46368 Digitaria sp. M. Norsaengsri 3389
34. 46744 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2937
35. 48236 Digitaria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 041
36. 52444 Digitaria sp. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1167
37. 53683 Digitaria sp. M. Norsaengsri s.n.
38. 55087 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8389
39. 55768 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5481
40. 55771 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5484
41. 55775 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5488
42. 55954 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8569
43. 56070 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8849
44. 57923 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1747
45. 58289 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5283
46. 58291 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5285
47. 58414 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9449
48. 58548 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9583
49. 58601 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9636
50. 60130 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5919
51. 62622 Digitaria sp. W. Pongamornkul & Lisa (D4) 2875
52. 63506 Digitaria sp. M. Norsaengsri 6764
53. 63612 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2029
54. 63671 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4152.1
55. 63680 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4161
56. 63744 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2090
57. 67257 Digitaria sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 770
58. 67260 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4131
59. 67278 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4148
60. 67281 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4151
61. 67414 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2015
62. 68026 Digitaria sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0041
63. 68035 Digitaria sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0050
64. 71484 Digitaria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1021
65. 72767 Digitaria sp. M. Norsaengsri 10873
66. 73113 Digitaria sp. M. Norsaengsri 11281
67. 79182 Digitaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-377
68. 80495 Digitaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-310
69. 85995 Digitaria sp. K. Wangwasit 050614-2
70. 86502 Digitaria sp. W. Tanming 954
71. 86595 Digitaria sp. W. Tanming 818
72. 87212 Digitaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-055
73. 87400 Digitaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-242
74. 95096 Digitaria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-135
75. 111439 Digitaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-387
76. 123058 Digitaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-52
77. 125057 Digitaria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 679
78. 130571 Digitaria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 848

ปิด

QR code