ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111470
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eragrostis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-418
Collected date

วันที่เก็บ

14 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb 30 cm. Flower brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

138    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2212 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 343
2. 3354 Eragrostis sp. M. Norsaengsri s.n.
3. 3355 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 3355
4. 3759 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 3759
5. 6132 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6132
6. 6364 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6364
7. 6424 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6424
8. 6510 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6510
9. 6817 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 6817
10. 7112 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 7112
11. 7630 Eragrostis sp. W. Nanakorn et al. 7630
12. 11185 Eragrostis sp. L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3976
13. 15185 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 856
14. 16695 Eragrostis sp. S. Sasrirat 144
15. 17308 Eragrostis sp. P. Suksathan 2617
16. 22030 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1785
17. 22330 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1900
18. 22352 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1922
19. 23320 Eragrostis sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 009
20. 23699 Eragrostis sp. Serm 155
21. 23707 Eragrostis sp. Serm 163
22. 23611 Eragrostis sp. P. Srisanga 2620
23. 24502 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21842
24. 24512 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21854
25. 24487 Eragrostis sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21824
26. 29630 Eragrostis sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-10
27. 31504 Eragrostis sp. C. Maknoi 1626
28. 34670 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3309
29. 34686 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3368
30. 34709 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3470
31. 35227 Eragrostis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8015
32. 35649 Eragrostis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8492
33. 37806 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3760
34. 37874 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3841
35. 38114 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3987
36. 38122 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3995
37. 39790 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4897
38. 39800 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4907
39. 39801 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4908
40. 39803 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4910
41. 39363 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4449
42. 39572 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4661
43. 39606 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4694
44. 39610 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4698
45. 39646 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4734
46. 39657 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4745
47. 39658 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4746
48. 39660 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4748
49. 39750 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4857
50. 39752 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4859
51. 39760 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4867
52. 39773 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4880
53. 39776 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4883
54. 39810 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4917
55. 40200 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5388
56. 41164 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5867
57. 41426 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 4113
58. 41465 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 003
59. 41600 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 225
60. 41606 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 232
61. 41834 Eragrostis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 124
62. 42608 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6093
63. 42836 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5685
64. 43511 Eragrostis sp. Suttilak Wittayamateewong s.n.
65. 45746 Eragrostis sp. Suttilak Wittayamateewong s.n.
66. 46313 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3309
67. 46358 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 3368
68. 46757 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2955
69. 47847 Eragrostis sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 168
70. 47889 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 7057
71. 48573 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7324
72. 49693 Eragrostis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38354
73. 50979 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5467
74. 50982 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5470
75. 51277 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2725
76. 52392 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 1205
77. 53671 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 624
78. 53439 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7435
79. 53706 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5962
80. 53718 Eragrostis sp. C. Maknoi 2999
81. 55064 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8366
82. 55075 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8377
83. 55462 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8450
84. 55774 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5487
85. 55974 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8589
86. 55978 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8593
87. 58450 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9485
88. 58626 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9661
89. 58632 Eragrostis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9667
90. 59539 Eragrostis sp. Romklao Botanical Garden 0145/2553
91. 59773 Eragrostis sp. C. Pitaksantipap 7
92. 59867 Eragrostis sp. Romklao Botanical Garden 0258/2554
93. 60153 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5942
94. 63657 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2401
95. 63758 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2113
96. 64234 Eragrostis sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7588
97. 64721 Eragrostis sp. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21720
98. 64743 Eragrostis sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9385
99. 67399 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2390
100. 67430 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 2056
101. 67764 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 5822
102. 68440 Eragrostis sp. C. Maknoi 4543
103. 68744 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 10655
104. 70616 Eragrostis sp. C. Maknoi 2989
105. 70617 Eragrostis sp. C. Maknoi 2991
106. 72393 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095146
107. 72398 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094943
108. 72419 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094244
109. 72443 Eragrostis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094166
110. 75074 Eragrostis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2512
111. 75173 Eragrostis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2399
112. 76900 Eragrostis sp. W. Tanming 674
113. 80185 Eragrostis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-1
114. 80485 Eragrostis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-300
115. 82211 Eragrostis sp. P. Phaosrichai 144
116. 82173 Eragrostis sp. C. Maknoi 7765
117. 82486 Eragrostis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097449
118. 82487 Eragrostis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097928
119. 82989 Eragrostis sp. M. Norsaengsri 12373
120. 83268 Eragrostis sp. C. Maknoi 7785
121. 84444 Eragrostis sp. K. Kertsawang 3298
122. 84697 Eragrostis sp. K. Kertsawang 3478
123. 87170 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-013
124. 87178 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-021
125. 87562 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-402
126. 87571 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-411
127. 92461 Eragrostis sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3933
128. 95544 Eragrostis sp. N. Muangyen 1741
129. 100868 Eragrostis sp. P. Phaosrichai 593
130. 103865 Eragrostis sp. S. Kamonnate 657
131. 104132 Eragrostis sp. S. Kamonnate 657.1
132. 111472 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-420
133. 113578 Eragrostis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-279
134. 121858 Eragrostis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1193
135. 121991 Eragrostis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1326
136. 122120 Eragrostis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1453
137. 123277 Eragrostis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-271
138. 127339 Eragrostis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1974

ปิด

QR code