ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111512
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-035
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grassland. Shrub 1 m high. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 35804 Phyllodium sp. C. Maknoi 1736
2. 35899 Phyllodium sp. Jatupol K. 08-240
3. 40320 Phyllodium sp. C. Maknoi 2692
4. 53876 Phyllodium sp. C. Maknoi 3158
5. 64483 Phyllodium sp. W. Pongamornkul 3032
6. 95611 Phyllodium sp. W. Pongamornkul 5972
7. 100927 Phyllodium sp. C. Maknoi 481
8. 104929 Phyllodium sp. C. Maknoi 6086
9. 105184 Phyllodium sp. C. Maknoi 6420
10. 108499 Phyllodium sp. T. Choopan et al. 2017-35
11. 109641 Phyllodium sp. Chalarin Khuanwilai 005
12. 109652 Phyllodium sp. Ubuarat Ruenngoen 72003
13. 109896 Phyllodium sp. TLBG 462
14. 111589 Phyllodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-112
15. 111973 Phyllodium sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9165
16. 114920 Phyllodium sp. T. Choopan et al. 2018-168
17. 116175 Phyllodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6827
18. 118257 Phyllodium sp. K. Inthamma 145
19. 120945 Phyllodium sp. N. Muangyen 2927
20. 121047 Phyllodium sp. N. Muangyen 3029
21. 121823 Phyllodium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1158
22. 121839 Phyllodium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1174
23. 125297 Phyllodium sp. W. Pongamornkul 7040
24. 125376 Phyllodium sp. W. Pongamornkul 7119
25. 132293 Phyllodium sp. W. Pongamornkul 7419
26. 134288 Phyllodium sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3722
27. 134350 Phyllodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2700
28. 135917 Phyllodium sp. W. Pongamornkul 7173
29. 136151 Phyllodium sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 65
30. 136242 Phyllodium sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8690
31. 137607 Phyllodium sp. K. Inthamma 1191
32. 137623 Phyllodium sp. K. Inthamma 1207
33. 137697 Phyllodium sp. K. Inthamma 1281
34. 138370 Phyllodium sp. K. Inthamma 1646

ปิด

QR code