ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 111551
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala chinensis L.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-074
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grassland. Herb 15 cm. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 72 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 072
2. 1499 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 1499
3. 3704 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 3704
4. 3798 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 3798
5. 4297 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4297
6. 4525 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4525
7. 4793 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4793
8. 6687 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 6687
9. 12199 Polygala chinensis L. W. La-ongsri 32
10. 23244 Polygala chinensis L. C. Glamwaewwong 265
11. 29769 Polygala chinensis L. C. Maknoi 1090
12. 30891 Polygala chinensis L. J.F. Maxwell 07-402
13. 35016 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 1820
14. 35017 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 1821
15. 35383 Polygala chinensis L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8197
16. 36002 Polygala chinensis L. Jatupol K. 08-343
17. 36354 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 2301
18. 38376 Polygala chinensis L. C. Maknoi & P. Srisanga 2148
19. 38513 Polygala chinensis L. C. Maknoi & P. Srisanga 2285
20. 40428 Polygala chinensis L. C. Maknoi 2799
21. 45812 Polygala chinensis L. C. Maknoi 3628
22. 47255 Polygala chinensis L. Chusie KY12
23. 48119 Polygala chinensis L. W. Boonprakop 0128
24. 52421 Polygala chinensis L. S. Watthana 2
25. 54748 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 51
26. 54762 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 85
27. 54763 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 78
28. 66366 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul & Pongsri 3151
29. 71084 Polygala chinensis L. S. Watthana 3793
30. 72831 Polygala chinensis L. M. Norsaengsri 10942
31. 74242 Polygala chinensis L. Zhou-Shishun 7593
32. 78105 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 4450
33. 78610 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 10073.1
34. 82897 Polygala chinensis L. M. Norsaengsri 12281
35. 83166 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 4702
36. 84176 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 4962
37. 84510 Polygala chinensis L. K. Kertsawang 3363
38. 86995 Polygala chinensis L. C. Glamwaewwong 288/58
39. 86513 Polygala chinensis L. W. Tanming 965
40. 86614 Polygala chinensis L. W. Tanming 837
41. 88242 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 5248
42. 90311 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-234
43. 92463 Polygala chinensis L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3935
44. 93511 Polygala chinensis L. T. Pingyot 34
45. 94133 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 5833
46. 94351 Polygala chinensis L. N. Muangyen 1478
47. 104565 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6342
48. 104528 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6305
49. 104808 Polygala chinensis L. C. Maknoi 5684
50. 105772 Polygala chinensis L. Pimsiri PN037
51. 110773 Polygala chinensis L. N. Muangyen 1986
52. 112670 Polygala chinensis L. N. Muangyen 2157
53. 113377 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-78
54. 114236 Polygala chinensis L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-052
55. 117263 Polygala chinensis L. N. Muangyen 2530
56. 122678 Polygala chinensis L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-148
57. 123077 Polygala chinensis L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-71
58. 123525 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-063
59. 125250 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6993
60. 126735 Polygala chinensis L. N. Muangyen 3721
61. 127079 Polygala chinensis L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1810
62. 129306 Polygala chinensis L. Akharasit Bunsongthae 155
63. 130647 Polygala chinensis L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 924
64. 133857 Polygala chinensis L. R. Kantasrila MSD 77
65. 135759 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 7727

ปิด

QR code