ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111435
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 383
Collected date

วันที่เก็บ

14 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Herb 30 cm. Flower red-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2127 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri s.n.
2. 2612 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 2612
3. 3820 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 3820
4. 6654 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 6654
5. 6999 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 6999
6. 10068 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 10068
7. 13761 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 709
8. 13795 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 744
9. 18313 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 1086
10. 19941 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. C.B. Heiser 7042
11. 21244 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 1656
12. 37776 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 3731
13. 39509 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4593
14. 41418 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4105
15. 41441 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4127
16. 41583 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 206
17. 41587 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 211
18. 45780 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 5891
19. 56237 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 851
20. 58478 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri, N. Tathana 9513
21. 62525 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. Romklao Botanical Garden 2555 465
22. 63672 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4153
23. 67270 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4141
24. 67424 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. M. Norsaengsri 2048
25. 70354 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. C. Maknoi 3221
26. 73272 Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv. C. Lakoet 430

ปิด

QR code