ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111627
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Torenia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-150
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Herb 15-20 cm. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1401 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1401
2. 1797 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 1797
3. 4157 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4157
4. 4198 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 4198
5. 5190 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5190
6. 5927 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 5927
7. 9822 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 9822
8. 11717 Torenia sp. W. Nanakorn et al. 11717
9. 12175 Torenia sp. W. La-ongsri 8
10. 18252 Torenia sp. M. Norsaengsri 1023
11. 20400 Torenia sp. P. Thongson 145
12. 21206 Torenia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2080
13. 21462 Torenia sp. M. Norsaengsri 1707
14. 25756 Torenia sp. C. Maknoi 293
15. 27675 Torenia sp. C. Maknoi 861
16. 30074 Torenia sp. S. Watthana 2345
17. 30359 Torenia sp. C. Maknoi 1498
18. 31597 Torenia sp. A. Keratikornkol 386
19. 31727 Torenia sp. C. Maknoi 1685
20. 36372 Torenia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3015
21. 38917 Torenia sp. C. Maknoi 2587
22. 40842 Torenia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6062
23. 42635 Torenia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6118
24. 45693 Torenia sp. D. Khrueasan MS762
25. 48874 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-49764
26. 48725 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38288
27. 48797 Torenia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38447
28. 49764 Torenia sp. M. Norsaengsri 6283
29. 52867 Torenia sp. Yin-Jiantao 1749
30. 53300 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7966
31. 53404 Torenia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8081
32. 53689 Torenia sp. M. Norsaengsri 5945
33. 57225 Torenia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0072
34. 58240 Torenia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8772
35. 61444 Torenia sp. Ling Shein Man 087682
36. 62346 Torenia sp. Romklao Botanical Garden 0633/2555
37. 63809 Torenia sp. M. Norsaengsri 2176
38. 64032 Torenia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6928
39. 64701 Torenia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9965
40. 67710 Torenia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 20
41. 67970 Torenia sp. C. Lakoet 0351
42. 70376 Torenia sp. C. Maknoi 3243
43. 70419 Torenia sp. C. Maknoi 3286
44. 75974 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094317
45. 75341 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095035
46. 75435 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095090
47. 75506 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095206
48. 75931 Torenia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094684
49. 82206 Torenia sp. P. Phaosrichai 139
50. 85178 Torenia sp. P. Phaosrichai 287
51. 85917 Torenia sp. M. Norsaengsri 12570
52. 91856 Torenia sp. N. Muangyen 1224
53. 92643 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-034
54. 95087 Torenia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-126
55. 94453 Torenia sp. N. Muangyen 1580
56. 98658 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-135
57. 98867 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-344
58. 100850 Torenia sp. P. Phaosrichai 577
59. 100881 Torenia sp. P. Phaosrichai 606
60. 100894 Torenia sp. P. Phaosrichai 619
61. 104947 Torenia sp. C. Maknoi 6104
62. 105124 Torenia sp. C. Maknoi 6314
63. 105148 Torenia sp. C. Maknoi 6339
64. 111728 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-248
65. 110086 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 959
66. 110091 Torenia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 964
67. 111073 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-022
68. 111242 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-190
69. 111267 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-215
70. 111295 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-243
71. 111332 Torenia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-280
72. 111500 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-023
73. 111761 Torenia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-281

ปิด

QR code