ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111714
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum serratum (L.) Moon
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-234
Collected date

วันที่เก็บ

6 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Shrub 2 m. Flower pink-purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

101    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 175 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 175
2. 802 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 802
3. 1165 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1165
4. 1191 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1191
5. 1200 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1200
6. 1288 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1288
7. 1289 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1289
8. 1315 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1315
9. 1383 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1383
10. 1391 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1391
11. 1392 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1392
12. 1888 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 1888
13. 3954 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 3954
14. 4155 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 4155
15. 4372 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 4372
16. 6723 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 6723
17. 7230 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 7230
18. 7373 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 7373
19. 8167 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Nanakorn et al. 8167
20. 10149 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Thongson 82
21. 11404 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 143
22. 11964 Clerodendrum serratum (L.) Moon Serm 128
23. 12299 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 354
24. 15691 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1001
25. 15716 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Suksathan & David J. Middleton 1818
26. 17880 Clerodendrum serratum (L.) Moon D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
27. 23255 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Glamwaewwong 274
28. 27880 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Wangwasit 050615-23
29. 28231 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Kertsawang 544
30. 28287 Clerodendrum serratum (L.) Moon Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-14
31. 31627 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 1950
32. 34046 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 1971
33. 35129 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 2207
34. 35578 Clerodendrum serratum (L.) Moon Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8411
35. 35932 Clerodendrum serratum (L.) Moon Jatupol K. 08-273
36. 38955 Clerodendrum serratum (L.) Moon S. Intamusik 157
37. 38841 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 2511
38. 40355 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 2726
39. 42963 Clerodendrum serratum (L.) Moon D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4461
40. 43434 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Kertsawang 1255
41. 44826 Clerodendrum serratum (L.) Moon Yaovanit Polpim HN1537
42. 44942 Clerodendrum serratum (L.) Moon Piyawan Winichainan HN1262
43. 45037 Clerodendrum serratum (L.) Moon M. Tanaros 439
44. 45208 Clerodendrum serratum (L.) Moon D. Khrueasan MS576
45. 47313 Clerodendrum serratum (L.) Moon Chusie KY253
46. 49984 Clerodendrum serratum (L.) Moon Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32901
47. 50369 Clerodendrum serratum (L.) Moon M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60727
48. 51194 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 2800
49. 53480 Clerodendrum serratum (L.) Moon Yin-Jiantao 1291
50. 54597 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. 238
51. 55559 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 2000-44
52. 55561 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 98-12
53. 55562 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 99-5
54. 55563 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 98-12
55. 55579 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Leeratiwong 2000-51
56. 55637 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. s.n.
57. 55656 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. s.n.
58. 56497 Clerodendrum serratum (L.) Moon Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051129
59. 56546 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051443
60. 58377 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Chanta 25
61. 58785 Clerodendrum serratum (L.) Moon M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9404
62. 59464 Clerodendrum serratum (L.) Moon Romklao Botanical Garden 0070/2553
63. 60472 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ling Shein Man 087901
64. 61455 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ling Shein Man 087667
65. 62061 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087414
66. 62301 Clerodendrum serratum (L.) Moon Romklao Botanical Garden 0588/2555
67. 64547 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3096
68. 65300 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Srithi 618
69. 66169 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3203
70. 66184 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3218
71. 67001 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 3583
72. 67908 Clerodendrum serratum (L.) Moon M. Norsaengsri 10588
73. 68649 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3013
74. 69617 Clerodendrum serratum (L.) Moon V. Nguanchoo 304
75. 69624 Clerodendrum serratum (L.) Moon V. Nguanchoo 401
76. 70162 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 0049
77. 70483 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 3350
78. 73330 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Lakoet 0488
79. 74013 Clerodendrum serratum (L.) Moon K. Khwan 123
80. 76526 Clerodendrum serratum (L.) Moon Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094075
81. 86127 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-131
82. 88085 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3560
83. 87174 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-017
84. 87348 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-190
85. 88433 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 285
86. 88996 Clerodendrum serratum (L.) Moon Ubonwan Upho UBON 188
87. 89065 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 656
88. 93331 Clerodendrum serratum (L.) Moon Kreingkrai T. 003
89. 94013 Clerodendrum serratum (L.) Moon Khin Myo Htwe 023989
90. 94217 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 5917
91. 96148 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4333
92. 97559 Clerodendrum serratum (L.) Moon P. Chantaranothai et al. 1837
93. 104904 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 6060
94. 105182 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi 6418
95. 105985 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul 6461
96. 109687 Clerodendrum serratum (L.) Moon Pheerawhat Rujisitthiyanont 45003
97. 111056 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-005
98. 111219 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-167
99. 111513 Clerodendrum serratum (L.) Moon C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-036
100. 112794 Clerodendrum serratum (L.) Moon N. Muangyen 2281
101. 116245 Clerodendrum serratum (L.) Moon W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6897

ปิด

QR code