ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111721
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ziziphus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-241
Collected date

วันที่เก็บ

6 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Shrub 2 m. Flower yellow-green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5803 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 5803
2. 8011 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 8011
3. 9775 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 9775
4. 11371 Ziziphus sp. P. Thongson 31
5. 15848 Ziziphus sp. P. Srisanga & C. Puff 1025
6. 16737 Ziziphus sp. S. Sasrirat 186
7. 19284 Ziziphus sp. S. Watthana 995
8. 19339 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 1218
9. 19518 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 685
10. 19851 Ziziphus sp. S. Watthana 1151
11. 19852 Ziziphus sp. S. Watthana 1152
12. 24824 Ziziphus sp. K. Kertsawang 393
13. 27604 Ziziphus sp. C. Maknoi 791
14. 28285 Ziziphus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-12
15. 31948 Ziziphus sp. C. Maknoi 1392
16. 34153 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2078
17. 35027 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 1831
18. 35028 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 1832
19. 35324 Ziziphus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8131
20. 35909 Ziziphus sp. Jatupol K. 08-250
21. 39029 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2374
22. 40325 Ziziphus sp. C. Maknoi 2696
23. 44467 Ziziphus sp. Zhou Shi-shun 2915
24. 46500 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2575
25. 46842 Ziziphus sp. M. Tanaros 314
26. 50921 Ziziphus sp. S. Watthana 3654
27. 53766 Ziziphus sp. C. Maknoi 3047
28. 58071 Ziziphus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9823
29. 59489 Ziziphus sp. Romklao Botanical Garden 0095/2553
30. 62009 Ziziphus sp. Ling Shein Man 087523
31. 62149 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2293
32. 62151 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2304
33. 63635 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2495
34. 63639 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2492
35. 65754 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 10246
36. 67440 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2471
37. 68742 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 10653
38. 70925 Ziziphus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5747
39. 74961 Ziziphus sp. C. Maknoi 6607
40. 82221 Ziziphus sp. P. Phaosrichai 154
41. 84658 Ziziphus sp. K. Kertsawang 3439
42. 84659 Ziziphus sp. K. Kertsawang 3440
43. 87313 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-155
44. 87150 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 8011.1
45. 87420 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-262
46. 88145 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5151
47. 89306 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5406
48. 89742 Ziziphus sp. C. Maknoi 8558
49. 92423 Ziziphus sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3896
50. 92556 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5359
51. 93584 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5767
52. 94792 Ziziphus sp. Chusie & K. Srithi HBY106
53. 101999 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4263
54. 102046 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4310
55. 104586 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 6363
56. 105282 Ziziphus sp. C. Maknoi 6518
57. 106834 Ziziphus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 554
58. 107110 Ziziphus sp. C. Maknoi 4878
59. 108519 Ziziphus sp. T. Choopan et al. 2017-194
60. 109969 Ziziphus sp. TLBG 565
61. 110991 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4560
62. 111338 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-286
63. 112307 Ziziphus sp. Buasroi Mala 42
64. 112694 Ziziphus sp. N. Muangyen 2181
65. 112705 Ziziphus sp. N. Muangyen 2192
66. 113022 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6627
67. 113050 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6655
68. 118209 Ziziphus sp. Pharida PS007
69. 120620 Ziziphus sp. N. Muangyen 2603
70. 120787 Ziziphus sp. N. Muangyen 2769
71. 123557 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-095
72. 124950 Ziziphus sp. N. Muangyen 3527
73. 125393 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7136

ปิด

QR code