ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111580
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindernia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Linderniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 103
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Herb 10-15 cm. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

78    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7337 Lindernia sp. W. Nanakorn et al. 7337
2. 16297 Lindernia sp. P. Srisanga 1154
3. 21208 Lindernia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2082
4. 23287 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 306
5. 46232 Lindernia sp. M. Norsaengsri 3235
6. 47041 Lindernia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 262
7. 51285 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2733
8. 51286 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2734
9. 55796 Lindernia sp. M. Norsaengsri 5509
10. 55968 Lindernia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8583
11. 70420 Lindernia sp. C. Maknoi 3287
12. 70887 Lindernia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 109
13. 73100 Lindernia sp. M. Norsaengsri 11268
14. 75458 Lindernia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95117
15. 76902 Lindernia sp. W. Tanming 676
16. 76903 Lindernia sp. W. Tanming 677
17. 76905 Lindernia sp. W. Tanming 679
18. 76924 Lindernia sp. W. Tanming 698
19. 78985 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 181
20. 79188 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 383
21. 81689 Lindernia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11729
22. 83289 Lindernia sp. C. Maknoi 7806
23. 83290 Lindernia sp. C. Maknoi 7807
24. 84529 Lindernia sp. K. Kertsawang 3382
25. 84679 Lindernia sp. K. Kertsawang 3460
26. 85754 Lindernia sp. W. Pongamornkul et al. 5094
27. 86956 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 58 249
28. 87488 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 330
29. 87606 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 446
30. 89286 Lindernia sp. C. Maknoi 8134
31. 90118 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 41
32. 90132 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 55
33. 92657 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 48
34. 93446 Lindernia sp. S. Daoh 8
35. 94566 Lindernia sp. N. Muangyen 1692
36. 95089 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 128
37. 95092 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 131
38. 95117 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 156
39. 95780 Lindernia sp. W. Pongamornkul 6064
40. 98642 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 119
41. 98894 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 371
42. 100715 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 318
43. 100786 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 389
44. 100836 Lindernia sp. P. Phaosrichai 563
45. 104144 Lindernia sp. S. Kamonnate 791
46. 104894 Lindernia sp. C. Maknoi 6050
47. 105153 Lindernia sp. C. Maknoi 6344
48. 108485 Lindernia sp. T. Choopan et al. 2018 70
49. 110971 Lindernia sp. K. Kertsawang 4540
50. 111072 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 21
51. 111074 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 23
52. 111291 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 239
53. 111297 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 245
54. 111333 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 281
55. 111499 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 22
56. 113490 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 191
57. 113679 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 380
58. 113681 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 382
59. 114647 Lindernia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4995
60. 115014 Lindernia sp. T. Choopan s.n.
61. 122755 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 225
62. 122914 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 384
63. 122916 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 386
64. 122917 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 387
65. 123698 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 235
66. 123702 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 239
67. 123732 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 269
68. 123802 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 339
69. 123844 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 381
70. 126770 Lindernia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4011
71. 135827 Lindernia sp. W. Pongamornkul 7795
72. 136171 Lindernia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 85
73. 137003 Lindernia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103701
74. 137004 Lindernia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103518
75. 138413 Lindernia sp. K. Inthamma 1689
76. 141853 Lindernia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3839
77. 143147 Lindernia sp. C. Maknoi et al. 6986
78. 143149 Lindernia sp. C. Maknoi et al. 6988

ปิด

QR code