ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111780
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Castanopsis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-300
Collected date

วันที่เก็บ

6 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Tree 5-7 m. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

145    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8107 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 8107
2. 14000 Castanopsis sp. P. Srisanga & S. Watthana 666
3. 14579 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 791
4. 14650 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 862
5. 15273 Castanopsis sp. P. Srisanga 988
6. 18997 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 18997
7. 19030 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 19030
8. 21000 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1573
9. 21030 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1603
10. 21040 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1613
11. 21046 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1619
12. 21313 Castanopsis sp. P. Srisanga 2164
13. 22568 Castanopsis sp. P. Srisanga 2407
14. 25063 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 913
15. 27310 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 27310
16. 28949 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 28949
17. 31148 Castanopsis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2823
18. 35552 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8380
19. 35621 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8457
20. 40403 Castanopsis sp. C. Maknoi 2774
21. 42723 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6187
22. 42765 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6230
23. 43390 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS542
24. 43394 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS581
25. 43398 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS-19
26. 45030 Castanopsis sp. M. Tanaros 432
27. 45074 Castanopsis sp. M. Tanaros 476
28. 45317 Castanopsis sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3454
29. 46112 Castanopsis sp. C. Maknoi 3807
30. 46575 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 3546
31. 49227 Castanopsis sp. Shunsuke Tsugaru T-61854
32. 49186 Castanopsis sp. Hiroshige Koyama T-61121
33. 50456 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx00009
34. 50479 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx00039
35. 53163 Castanopsis sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1453
36. 54719 Castanopsis sp. S. Mattapha Sawai 372
37. 55391 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8348
38. 56642 Castanopsis sp. Puangpen et al. N625
39. 61684 Castanopsis sp. Ling Shein Man 087021
40. 63302 Castanopsis sp. Li-Jianwu 937
41. 63847 Castanopsis sp. P. Thongson 32
42. 64259 Castanopsis sp. Li-Jianwu 1074
43. 65601 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10089
44. 66952 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 3534
45. 67797 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10477
46. 67811 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10491
47. 68950 Castanopsis sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089508
48. 70369 Castanopsis sp. C. Maknoi 3236
49. 72877 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10994
50. 73014 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10795
51. 73895 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11424
52. 74848 Castanopsis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10829
53. 75015 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11060
54. 75016 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11061
55. 75032 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11077
56. 75714 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 4299
57. 80351 Castanopsis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-166
58. 81402 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12197
59. 82018 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12051
60. 82021 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12054
61. 83803 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 189
62. 84119 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 4905
63. 84641 Castanopsis sp. K. Kertsawang 3422
64. 85684 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5025
65. 85744 Castanopsis sp. W. Pongamornkul et al. 5084
66. 86352 Castanopsis sp. M. Wongnak 476
67. 86369 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
68. 86370 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
69. 86371 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
70. 86373 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
71. 86375 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
72. 86376 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
73. 87046 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 339/58
74. 86450 Castanopsis sp. M. Wongnak 453
75. 86984 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 277/58
76. 87069 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 362/58
77. 88193 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5199
78. 89718 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5704
79. 93418 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
80. 93421 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
81. 93422 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
82. 93423 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
83. 93425 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
84. 93427 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
85. 93428 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
86. 94429 Castanopsis sp. N. Muangyen 1556
87. 94494 Castanopsis sp. N. Muangyen 1621
88. 95942 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 340
89. 95982 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 380
90. 96024 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 422
91. 96823 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 339/60
92. 98777 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-254
93. 98502 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-382
94. 98644 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-121
95. 98787 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-264
96. 98793 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-270
97. 98806 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-283
98. 98816 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-293
99. 101268 Castanopsis sp. N. Muangyen AKN 014
100. 104573 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6350
101. 105925 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6401
102. 105943 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6419
103. 106416 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 871
104. 106974 Castanopsis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 685
105. 107263 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-020
106. 107270 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-027
107. 107274 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-031
108. 110013 Castanopsis sp. TLBG 611
109. 111117 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-065
110. 111200 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-148
111. 111211 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-159
112. 111236 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-184
113. 111584 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-107
114. 112356 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1133
115. 112745 Castanopsis sp. N. Muangyen 2232
116. 113281 Castanopsis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3974
117. 113540 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-241
118. 113618 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-319
119. 113728 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-429
120. 113760 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-010
121. 113788 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-038
122. 115278 Castanopsis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 813
123. 115514 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1406
124. 116400 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-024
125. 116413 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-037
126. 116739 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-362
127. 116730 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-353
128. 117004 Castanopsis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-197
129. 117129 Castanopsis sp. N. Muangyen 2396
130. 117260 Castanopsis sp. N. Muangyen 2527
131. 117261 Castanopsis sp. N. Muangyen 2528
132. 118034 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-404
133. 118392 Castanopsis sp. K. Inthamma 291
134. 118888 Castanopsis sp. K. Inthamma 466
135. 118984 Castanopsis sp. K. Inthamma 571
136. 120704 Castanopsis sp. N. Muangyen 2686
137. 120772 Castanopsis sp. N. Muangyen 2754
138. 121794 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1854
139. 122907 Castanopsis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-377
140. 123472 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-010
141. 123524 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-062
142. 123870 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-407
143. 123871 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-408
144. 123872 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-409
145. 123874 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-411

ปิด

QR code