ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113266
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3959
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest, limestone bedrock. Small shrub. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

184    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 760 Piper sp. W. Nanakorn et al. 760
2. 9062 Piper sp. P. Thongson 36
3. 11837 Piper sp. S. Sasrirat 42
4. 16610 Piper sp. P. Srisanga 1204
5. 18146 Piper sp. P. Srisanga 1699
6. 18773 Piper sp. W. Nanakorn 574
7. 21132 Piper sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2006
8. 22189 Piper sp. P. Srisanga 2249
9. 22239 Piper sp. P. Srisanga 2299
10. 22491 Piper sp. P. Srisanga 2330
11. 27389 Piper sp. P. Kumphet sn. 73
12. 28404 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-23
13. 28481 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-12B
14. 29860 Piper sp. C. Maknoi 1453
15. 30192 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-62
16. 30213 Piper sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-88
17. 33065 Piper sp. Warintorn K. 07-049
18. 36516 Piper sp. C. Maknoi 1836
19. 36517 Piper sp. C. Maknoi 1837
20. 36618 Piper sp. C. Maknoi 1938
21. 38999 Piper sp. W. Pongamornkul 2344
22. 40652 Piper sp. S. Watthana 3053
23. 41220 Piper sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5609
24. 50490 Piper sp. Li-Jianwu Cx00051
25. 50524 Piper sp. Li-Jianwu Cx00143
26. 50810 Piper sp. S. Watthana 3539
27. 50763 Piper sp. S. Watthana 3488
28. 56496 Piper sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051114
29. 58925 Piper sp. Zhou-Shishun 3369
30. 60363 Piper sp. Zhou-Shishun 3336
31. 60710 Piper sp. Ling Shein Man 087851
32. 60871 Piper sp. Ling Shein Man 087263
33. 61061 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086757
34. 61790 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086959
35. 61699 Piper sp. Ling Shein Man 087041
36. 62629 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (D10) 2882
37. 63155 Piper sp. Li-Jianwu 857
38. 61976 Piper sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087483
39. 62476 Piper sp. Romklao Botanical Garden 0416/2555
40. 63051 Piper sp. Li-Jianwu 696
41. 63052 Piper sp. Li-Jianwu 697
42. 63375 Piper sp. Zhou-Shishun 7557
43. 63418 Piper sp. Li-Jianwu 826
44. 64286 Piper sp. Li-Jianwu 1243
45. 64293 Piper sp. Li-Jianwu 1225
46. 64607 Piper sp. W. Pongamornkul & Lisa (I120) 3242
47. 64651 Piper sp. S. Watthana 3736
48. 65463 Piper sp. K. Srithi 703
49. 66352 Piper sp. W. Pongamornkul 3392
50. 68795 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089618
51. 68918 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089567
52. 69141 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089195
53. 71761 Piper sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091213
54. 71898 Piper sp. J. Towaranonte s.n.
55. 72809 Piper sp. M. Norsaengsri 10915
56. 73097 Piper sp. M. Norsaengsri 11265
57. 73667 Piper sp. W. Pongamornkul 04077
58. 74359 Piper sp. Zhou-Shishun 7453
59. 74624 Piper sp. Zhou-Shishun 7215
60. 74751 Piper sp. W. Pongamornkul 04225
61. 75077 Piper sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2515
62. 75105 Piper sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2494
63. 75285 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094960
64. 75423 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095544
65. 75440 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095095
66. 75503 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095201
67. 75587 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094601
68. 75868 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094411
69. 76128 Piper sp. C. Maknoi 6673
70. 76336 Piper sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094132
71. 76610 Piper sp. C. Maknoi 7179
72. 77405 Piper sp. V. Nguanchoo 485
73. 78071 Piper sp. W. Pongamornkul 4416
74. 78387 Piper sp. V. Nguanchoo 184
75. 79013 Piper sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-209
76. 79016 Piper sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-212
77. 80041 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097826
78. 80042 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097699
79. 80065 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097347
80. 80075 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097001
81. 80088 Piper sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097543
82. 80097 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097290
83. 80046 Piper sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097682
84. 80248 Piper sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-64
85. 80319 Piper sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-135
86. 80327 Piper sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-142
87. 80664 Piper sp. W. Pongamornkul 4521
88. 80672 Piper sp. W. Pongamornkul 4529
89. 80770 Piper sp. K. Phoutthavong et al. 540
90. 81747 Piper sp. M. Norsaengsri 11782
91. 81888 Piper sp. M. Norsaengsri 11922
92. 81965 Piper sp. M. Norsaengsri 11998
93. 82813 Piper sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2679
94. 82816 Piper sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2682
95. 82817 Piper sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2683
96. 85471 Piper sp. C. Maknoi 8170
97. 83223 Piper sp. W. Pongamornkul 4758
98. 83799 Piper sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2826
99. 84137 Piper sp. W. Pongamornkul 4923
100. 84186 Piper sp. W. Pongamornkul 4972
101. 84353 Piper sp. W. Khattiyot 444
102. 85536 Piper sp. C. Maknoi 8235
103. 85581 Piper sp. C. Maknoi 8280
104. 86433 Piper sp. M. Wongnak 380
105. 89021 Piper sp. N. Muangyen 612
106. 87078 Piper sp. C. Glamwaewwong 371/58
107. 89167 Piper sp. N. Muangyen 758
108. 89328 Piper sp. W. Pongamornkul 5428
109. 88191 Piper sp. W. Pongamornkul 5197
110. 88282 Piper sp. W. Pongamornkul 5288
111. 89357 Piper sp. W. Pongamornkul 5457
112. 89365 Piper sp. W. Pongamornkul 5465
113. 89378 Piper sp. W. Pongamornkul 5478
114. 89409 Piper sp. W. Pongamornkul 5509
115. 89416 Piper sp. W. Pongamornkul 5516
116. 89439 Piper sp. W. Pongamornkul 5539
117. 89486 Piper sp. W. Pongamornkul 5586
118. 89529 Piper sp. P. Srisanga & P. Panyachan 3872
119. 89594 Piper sp. W. Pongamornkul 5613
120. 90570 Piper sp. N. Muangyen 833
121. 90572 Piper sp. N. Muangyen 835
122. 90648 Piper sp. N. Muangyen 910
123. 90781 Piper sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3389
124. 90803 Piper sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3411
125. 91178 Piper sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3617
126. 91272 Piper sp. S. Sawangsawat 473
127. 91940 Piper sp. K. Kertsawang 3505
128. 91952 Piper sp. K. Kertsawang 3517
129. 92001 Piper sp. K. Kertsawang 3566
130. 93543 Piper sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5726
131. 93606 Piper sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5789
132. 94463 Piper sp. N. Muangyen 1590
133. 94999 Piper sp. A. Jampetong 23
134. 95066 Piper sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-105
135. 95208 Piper sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-247
136. 95245 Piper sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-284
137. 95740 Piper sp. W. Pongamornkul 6024
138. 95990 Piper sp. P. Phaosrichai 388
139. 96243 Piper sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4428
140. 97385 Piper sp. QBG. Staff s.n.
141. 97412 Piper sp. Chutima Niyomdee 04
142. 98721 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-198
143. 98745 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-222
144. 98750 Piper sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-227
145. 101082 Piper sp. W. Pongamornkul 6103
146. 101128 Piper sp. W. Pongamornkul 6149
147. 101697 Piper sp. W. Pongamornkul 6238
148. 102420 Piper sp. V. Nguanchoo 657
149. 102718 Piper sp. V. Nguanchoo 1015
150. 104800 Piper sp. C. Maknoi 5676
151. 104272 Piper sp. S. Kamonnate 837
152. 104301 Piper sp. S. Kamonnate 867
153. 104605 Piper sp. W. Pongamornkul 6382
154. 104978 Piper sp. C. Maknoi 6136
155. 105022 Piper sp. C. Maknoi 6211
156. 105571 Piper sp. C. Maknoi 6999
157. 105591 Piper sp. C. Maknoi 7019
158. 106914 Piper sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 625
159. 107007 Piper sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 719
160. 107373 Piper sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-139
161. 110010 Piper sp. TLBG 608
162. 110883 Piper sp. N. Muangyen 2098
163. 111859 Piper sp. D. Daorueang 1
164. 112235 Piper sp. P. Panyadee 162
165. 112288 Piper sp. Buasroi Mala 23
166. 112680 Piper sp. N. Muangyen 2167
167. 112754 Piper sp. N. Muangyen 2241
168. 113581 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-282
169. 113466 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-167
170. 113486 Piper sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-187
171. 113975 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-225
172. 113976 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-226
173. 114154 Piper sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-404
174. 115277 Piper sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 812
175. 115348 Piper sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 883
176. 116957 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-150
177. 117023 Piper sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-216
178. 115975 Piper sp. K. Wangwasit 180718-67
179. 117115 Piper sp. N. Muangyen 2382
180. 116797 Piper sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-420
181. 117202 Piper sp. N. Muangyen 2469
182. 117243 Piper sp. N. Muangyen 2510
183. 117398 Piper sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 984
184. 117498 Piper sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1590

ปิด

QR code