ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 113367
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Indigofera hendecaphylla Jacq.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-68
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent herb. Flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsali, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4222 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Nanakorn et al. 4222
2. 7692 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Nanakorn et al. 7692
3. 11438 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Pongamornkul 162
4. 39051 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Pongamornkul 2396
5. 48777 Indigofera hendecaphylla Jacq. Shunsuke Tsugaru T-61722
6. 60443 Indigofera hendecaphylla Jacq. Zhou-Shishun 3219
7. 62597 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Pongamornkul 2850
8. 78873 Indigofera hendecaphylla Jacq. N. Muangyen 117
9. 84185 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Pongamornkul 4971
10. 84619 Indigofera hendecaphylla Jacq. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3861
11. 86705 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Tanming 1001
12. 87018 Indigofera hendecaphylla Jacq. C. Glamwaewwong 311/58
13. 88175 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. Pongamornkul 5181
14. 96211 Indigofera hendecaphylla Jacq. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4396
15. 111951 Indigofera hendecaphylla Jacq. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9189
16. 112006 Indigofera hendecaphylla Jacq. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9130
17. 112028 Indigofera hendecaphylla Jacq. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9106
18. 112032 Indigofera hendecaphylla Jacq. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9102
19. 112078 Indigofera hendecaphylla Jacq. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9051
20. 113470 Indigofera hendecaphylla Jacq. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-171
21. 113753 Indigofera hendecaphylla Jacq. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-003
22. 113792 Indigofera hendecaphylla Jacq. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-042
23. 113883 Indigofera hendecaphylla Jacq. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-133
24. 113960 Indigofera hendecaphylla Jacq. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-210

ปิด

QR code