ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 11763
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia saccocalyx Pierre
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 11763
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jun 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3919 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Nanakorn et al. 3919
2. 8431 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Nanakorn et al. 8431
3. 8434 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Nanakorn et al. 8434
4. 9270 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri s.n.
5. 9935 Bauhinia saccocalyx Pierre S. Watthana, P. Srisanga & C. Maknoi 8
6. 10242 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Nanakorn et al. 10242
7. 11711 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Pongamornkul 260
8. 14594 Bauhinia saccocalyx Pierre P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 806
9. 14838 Bauhinia saccocalyx Pierre S. Intamusik 97
10. 22964 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Glamwaewwong 208
11. 24590 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Glamwaewwong 776
12. 25741 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 278
13. 25883 Bauhinia saccocalyx Pierre K. Kertsawang 552
14. 28002 Bauhinia saccocalyx Pierre S. Watthana 1954
15. 30368 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 1507
16. 31513 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 1635
17. 32128 Bauhinia saccocalyx Pierre S. Chongko 545
18. 32278 Bauhinia saccocalyx Pierre J.F. Maxwell 06-432
19. 36181 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri & C. Lakoet 3455
20. 37828 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri 3793
21. 37896 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri 3862
22. 40563 Bauhinia saccocalyx Pierre J.F. Maxwell 08-191
23. 40591 Bauhinia saccocalyx Pierre J.F. Maxwell 08-222
24. 42585 Bauhinia saccocalyx Pierre P. Chantaranothai et al. s.n.
25. 42860 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi & M. Tanaros 3435
26. 45844 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 3660
27. 48681 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri s.n.
28. 53420 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8100
29. 53911 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 3193
30. 55748 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri & N. Tathana 8548
31. 58545 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri & N. Tathana 9580
32. 59870 Bauhinia saccocalyx Pierre Romklao Botanical Garden 0261/2554
33. 62524 Bauhinia saccocalyx Pierre Romklao Botanical Garden 0464/2555
34. 63580 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri & P. Thongson 6655
35. 64019 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri & P. Thongson 6890
36. 65018 Bauhinia saccocalyx Pierre Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6253
37. 65119 Bauhinia saccocalyx Pierre K. Srithi 652
38. 67466 Bauhinia saccocalyx Pierre M. Norsaengsri et al. 0033
39. 70349 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 3216
40. 76869 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Tanming 643
41. 78836 Bauhinia saccocalyx Pierre P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-114
42. 83629 Bauhinia saccocalyx Pierre S. Bunma s.n.
43. 83630 Bauhinia saccocalyx Pierre S. Bunma s.n.
44. 83631 Bauhinia saccocalyx Pierre S. Bunma s.n.
45. 85193 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 7841
46. 85272 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 7920
47. 86167 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-171
48. 86202 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-206
49. 86290 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-294
50. 90090 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-13
51. 96205 Bauhinia saccocalyx Pierre W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4390
52. 104669 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 5905
53. 105250 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi 6486
54. 108628 Bauhinia saccocalyx Pierre W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5230
55. 108558 Bauhinia saccocalyx Pierre W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5160
56. 110563 Bauhinia saccocalyx Pierre W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5678
57. 114511 Bauhinia saccocalyx Pierre W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4849
58. 114874 Bauhinia saccocalyx Pierre T. Choopan et al. 2017-5
59. 116339 Bauhinia saccocalyx Pierre N. Boonruang 0017
60. 118355 Bauhinia saccocalyx Pierre K. Inthamma 243
61. 118869 Bauhinia saccocalyx Pierre K. Inthamma 447
62. 118917 Bauhinia saccocalyx Pierre K. Inthamma 496
63. 123563 Bauhinia saccocalyx Pierre C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-101
64. 127016 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1747
65. 127101 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1832
66. 127415 Bauhinia saccocalyx Pierre W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5923
67. 128759 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2199
68. 129066 Bauhinia saccocalyx Pierre W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2505
69. 134049 Bauhinia saccocalyx Pierre P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3514
70. 138260 Bauhinia saccocalyx Pierre K. Inthamma 1536
71. 139499 Bauhinia saccocalyx Pierre T. Choopan et al. 2021-81
72. 139500 Bauhinia saccocalyx Pierre T. Choopan et al. 2021-208
73. 139602 Bauhinia saccocalyx Pierre T. Choopan et al. 2022-47

ปิด

QR code