ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112241
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Panyadee 168
Collected date

วันที่เก็บ

27 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

It's fragrant leaves, when dry was as herb in local dish. Inflorescences form the same leafy stem. Labellum yellow with red line. Petal purple, 2 m tall. Evergreen forest, aspect N, slope 40%.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1252
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga & C. Maknoi 2057
2. 21388 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia S. Watthana 1395
3. 29740 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi 1019
4. 31124 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2799
5. 32259 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 06-513
6. 32825 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 141
7. 34872 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 08-101
8. 38460 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi & P. Srisanga 2232
9. 38502 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi & P. Srisanga 2274
10. 78297 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia V. Nguanchoo 582
11. 84183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 4969
12. 85681 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5022
13. 91025 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 1035
14. 92565 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5368
15. 95738 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 6022
16. 129265 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia Akharasit Bunsongthae 101

ปิด

QR code