ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112248
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acmella ciliata (Kunth) Cass.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Panyadee 174
Collected date

วันที่เก็บ

5 Mar 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small herb, erect 20 cm high. Stem green purple with white hairs. Dish & ray flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1062
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 306 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 306
2. 310 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 310
3. 907 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 907
4. 3541 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 3541
5. 4197 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 4197
6. 4786 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 4786
7. 12016 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 303
8. 18781 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn 618
9. 28361 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-5(1)
10. 30411 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 1919
11. 32053 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Pranee Palee 1036
12. 36418 Acmella ciliata (Kunth) Cass. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3062
13. 66002 Acmella ciliata (Kunth) Cass. K. Srithi 182
14. 70891 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 113
15. 78878 Acmella ciliata (Kunth) Cass. N. Muangyen 122
16. 83449 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Ubonwan Upho UBON 1368
17. 86095 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-099
18. 86874 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Glamwaewwong 167/58
19. 86886 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Glamwaewwong 179/58
20. 87204 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-047
21. 88285 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 5291
22. 90321 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-244
23. 90022 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Ploytubtim Pracharung 1
24. 90286 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-209
25. 96339 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Mahasarakham University 22
26. 98649 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-126
27. 98896 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-373
28. 98866 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-343
29. 101156 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 6177
30. 101730 Acmella ciliata (Kunth) Cass. P. Panyadee & W. Pongamornkul 010
31. 107449 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-220
32. 110896 Acmella ciliata (Kunth) Cass. S. Suya 1
33. 111233 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-181
34. 111269 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-217
35. 113159 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6762
36. 113763 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-013
37. 113982 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-232
38. 114113 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-363
39. 114206 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-022
40. 116881 Acmella ciliata (Kunth) Cass. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-073
41. 121953 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1288
42. 121960 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1295
43. 123645 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-182

ปิด

QR code