ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112286
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melicope sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

ๅ๑่‚ค, ศม๑ม๙ฦ๊ "ต๙ว๏๐๑‰ซ๙"
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Buasroi Mala 21
Collected date

วันที่เก็บ

18 Mar 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15714 Melicope sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1816
2. 23783 Melicope sp. P. Srisanga 2704
3. 27721 Melicope sp. C. Maknoi 907
4. 34401 Melicope sp. Warintorn K. 08-231
5. 35876 Melicope sp. Jatupol K. 08-217
6. 35622 Melicope sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8458
7. 38359 Melicope sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2131
8. 38397 Melicope sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2169
9. 46111 Melicope sp. C. Maknoi 3806
10. 47010 Melicope sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 231
11. 62281 Melicope sp. Romklao Botanical Garden 0568/2555
12. 62328 Melicope sp. Romklao Botanical Garden 0615/2555
13. 73712 Melicope sp. W. Pongamornkul 04122
14. 74784 Melicope sp. W. Pongamornkul 04258
15. 78117 Melicope sp. W. Pongamornkul 4462
16. 81427 Melicope sp. M. Norsaengsri 12222
17. 82932 Melicope sp. M. Norsaengsri 12316
18. 83035 Melicope sp. M. Norsaengsri 12419
19. 85739 Melicope sp. W. Pongamornkul et al. 5079
20. 87444 Melicope sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-286
21. 87539 Melicope sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-381
22. 95036 Melicope sp. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL180
23. 98866 Melicope sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-343
24. 100739 Melicope sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-342
25. 100765 Melicope sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-368
26. 110157 Melicope sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1030
27. 114023 Melicope sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-273
28. 116942 Melicope sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-134
29. 116979 Melicope sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-172
30. 117683 Melicope sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-053
31. 118899 Melicope sp. K. Inthamma 477

ปิด

QR code