ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112327
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1104
Collected date

วันที่เก็บ

26 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub about 40 cm high. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1221
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 228 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 228
2. 328 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 328
3. 19068 Desmodium sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 35785 Desmodium sp. C. Maknoi 1717
5. 38993 Desmodium sp. W. Pongamornkul 2338
6. 45862 Desmodium sp. C. Maknoi 3678
7. 49074 Desmodium sp. S. Watthana 3333
8. 51325 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2773
9. 51330 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2778
10. 51333 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2781
11. 51342 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2790
12. 51359 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2807
13. 51463 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7533
14. 53600 Desmodium sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1199
15. 54213 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8233
16. 55378 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8335
17. 55724 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8524
18. 62135 Desmodium sp. D. Khrueasan MS328
19. 63433 Desmodium sp. M. Norsaengsri 6685
20. 64532 Desmodium sp. W. Pongamornkul 3081
21. 77754 Desmodium sp. M. Norsaengsri 11673
22. 86365 Desmodium sp. M. Wongnak s.n.
23. 92402 Desmodium sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3875
24. 94174 Desmodium sp. W. Pongamornkul 5874
25. 96180 Desmodium sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4365
26. 104316 Desmodium sp. S. Kamonnate 882
27. 105176 Desmodium sp. C. Maknoi 6412
28. 106011 Desmodium sp. W. Pongamornkul 6487
29. 107048 Desmodium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 760
30. 108480 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018-71
31. 108498 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017-169
32. 108501 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017-168
33. 108505 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016-36
34. 108523 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016-33
35. 109551 Desmodium sp. Benjaporn Phookaphin 9
36. 109679 Desmodium sp. Chakphat Rattanaphat 003
37. 109636 Desmodium sp. Juthamanee Bunsuk 002
38. 109638 Desmodium sp. Jindarat Aiansa-ard 005
39. 110250 Desmodium sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5367
40. 111490 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-013
41. 111528 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-051
42. 111558 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-081
43. 111624 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-147
44. 111719 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-239
45. 111723 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-243
46. 112026 Desmodium sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9108
47. 112322 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1099
48. 112328 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1105
49. 112444 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1221
50. 112717 Desmodium sp. N. Muangyen 2204
51. 114353 Desmodium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4696
52. 114951 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018-222
53. 115989 Desmodium sp. K. Wangwasit 180911-9
54. 116172 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6824
55. 116182 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6834
56. 116199 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6851
57. 116202 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6854
58. 116213 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6865
59. 116233 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6885
60. 116265 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6917
61. 116266 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6918
62. 116285 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6937
63. 116318 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6970
64. 117253 Desmodium sp. N. Muangyen 2520
65. 117274 Desmodium sp. N. Muangyen 2541
66. 117332 Desmodium sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5129
67. 118264 Desmodium sp. K. Inthamma 152
68. 118273 Desmodium sp. K. Inthamma 161
69. 120946 Desmodium sp. N. Muangyen 2928
70. 121864 Desmodium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1199
71. 122793 Desmodium sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-263
72. 123477 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-015
73. 123823 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-360
74. 124889 Desmodium sp. N. Muangyen 3466
75. 125317 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7060
76. 126899 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4141
77. 128685 Desmodium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2125
78. 129453 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4311
79. 129303 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 151
80. 129347 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 209
81. 129640 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4498
82. 129680 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4538

ปิด

QR code