ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 112339
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carex baccans Nees
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1116
Collected date

วันที่เก็บ

26 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pseudostem about 1.5 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,318
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5482 Carex baccans Nees W. Nanakorn et al. 5482
2. 5925 Carex baccans Nees W. Nanakorn et al. 5925
3. 7892 Carex baccans Nees W. Nanakorn et al. 7892
4. 8126 Carex baccans Nees W. Nanakorn et al. 8126
5. 18709 Carex baccans Nees P. Srisanga 1867
6. 19210 Carex baccans Nees S. Watthana and T. Riyapan 921
7. 21498 Carex baccans Nees M. Norsaengsri 1743
8. 22158 Carex baccans Nees P. Srisanga 2218
9. 32149 Carex baccans Nees J.F. Maxwell 06-123
10. 36625 Carex baccans Nees C. Maknoi 1945
11. 38088 Carex baccans Nees S. Watthana & A. Keratikorkul 2865
12. 42745 Carex baccans Nees M. Norsaengsri & S. Intamusik 6210
13. 52217 Carex baccans Nees W. La-ongsri & N. Romkham 1459
14. 52280 Carex baccans Nees W. La-ongsri & N. Romkham 1522
15. 52514 Carex baccans Nees Yin-Jiantao 1303
16. 52823 Carex baccans Nees C. Maknoi 2998
17. 53603 Carex baccans Nees Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1228
18. 57917 Carex baccans Nees M. Norsaengsri 1944
19. 65638 Carex baccans Nees M. Norsaengsri 10128
20. 66036 Carex baccans Nees K. Srithi 587
21. 73417 Carex baccans Nees C. Lakoet 0575
22. 78280 Carex baccans Nees V. Nguanchoo 548
23. 79750 Carex baccans Nees Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097574
24. 79751 Carex baccans Nees Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097335
25. 79752 Carex baccans Nees Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097002
26. 80808 Carex baccans Nees K. Phoutthavong et al. 485
27. 86341 Carex baccans Nees M. Wongnak 240
28. 88249 Carex baccans Nees W. Pongamornkul 5255
29. 90461 Carex baccans Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-383
30. 95061 Carex baccans Nees Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK157
31. 102724 Carex baccans Nees V. Nguanchoo 1022
32. 103758 Carex baccans Nees Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 01
33. 103888 Carex baccans Nees S. Kamonnate 685
34. 114188 Carex baccans Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-004
35. 114234 Carex baccans Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-050
36. 115247 Carex baccans Nees W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 782
37. 122797 Carex baccans Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-267
38. 124991 Carex baccans Nees N. Muangyen 3567
39. 126170 Carex baccans Nees J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020995
40. 126623 Carex baccans Nees Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9983

ปิด

QR code