ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113947
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lycopodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LYCOPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-197
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsali, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13329 Lycopodium sp. McDonald et al. 5695
2. 18512 Lycopodium sp. P. Suksathan 2839
3. 18553 Lycopodium sp. P. Suksathan 2880
4. 21528 Lycopodium sp. S. Watthana 1427
5. 22680 Lycopodium sp. S. Watthana 1732
6. 48141 Lycopodium sp. W. Boonprakop 0114
7. 66240 Lycopodium sp. W. Pongamornkul 3278
8. 72769 Lycopodium sp. M. Norsaengsri 10875
9. 72123 Lycopodium sp. W. Pongamornkul 04003
10. 72606 Lycopodium sp. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4946
11. 75599 Lycopodium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094617
12. 78043 Lycopodium sp. W. Pongamornkul 4388
13. 79884 Lycopodium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097521
14. 94506 Lycopodium sp. N. Muangyen 1633
15. 95802 Lycopodium sp. W. Pongamornkul 6051
16. 106174 Lycopodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 648
17. 106239 Lycopodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 695
18. 106375 Lycopodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 830
19. 111243 Lycopodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-191
20. 111450 Lycopodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-398
21. 116782 Lycopodium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-405

ปิด

QR code