ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112613
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3410
Collected date

วันที่เก็บ

6 Aug 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5274 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5274
2. 5394 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5394
3. 5587 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5587
4. 9633 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 9633
5. 9759 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 9759
6. 29685 Uraria sp. C. Maknoi 964
7. 29788 Uraria sp. C. Maknoi 1109
8. 37947 Uraria sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2790
9. 47762 Uraria sp. S. Sawangsawat 217
10. 48761 Uraria sp. Shunsuke Tsugaru T-61898
11. 50603 Uraria sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 48
12. 51063 Uraria sp. W. Pongamornkul 2669
13. 53422 Uraria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8102
14. 53921 Uraria sp. C. Maknoi 3203
15. 54109 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 552
16. 54124 Uraria sp. S. Mattapha 324
17. 55251 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 1041
18. 58522 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9557
19. 58523 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9558
20. 58642 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9677
21. 59523 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0129/2553
22. 62258 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0545/2555
23. 62513 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0453/2555
24. 62719 Uraria sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1143
25. 62976 Uraria sp. C. Lakoet 313
26. 63887 Uraria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9905
27. 64408 Uraria sp. W. Pongamornkul 2957
28. 64448 Uraria sp. W. Pongamornkul 2997
29. 64706 Uraria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9970
30. 67041 Uraria sp. W. Pongamornkul 3623
31. 67596 Uraria sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 863
32. 67607 Uraria sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 874
33. 67937 Uraria sp. C. Lakoet 0318
34. 68244 Uraria sp. C. Maknoi 4349
35. 70550 Uraria sp. C. Maknoi 5879
36. 71263 Uraria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 972
37. 71366 Uraria sp. W. Pongamornkul 3806
38. 72424 Uraria sp. C. Maknoi 4272
39. 73240 Uraria sp. M. Norsaengsri 11412
40. 73253 Uraria sp. C. Lakoet 0411
41. 73263 Uraria sp. C. Lakoet 0421
42. 73370 Uraria sp. C. Lakoet 0528
43. 76816 Uraria sp. W. Tanming 590
44. 76850 Uraria sp. W. Tanming 624
45. 76963 Uraria sp. M. Norsaengsri 11500
46. 80281 Uraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-97
47. 84600 Uraria sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3842
48. 84602 Uraria sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3844
49. 84758 Uraria sp. K. Kertsawang 2244
50. 85450 Uraria sp. C. Maknoi 8098
51. 85653 Uraria sp. C. Maknoi 8352
52. 87325 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-167
53. 87202 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-045
54. 87347 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-189
55. 87349 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-191
56. 87457 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-299
57. 88366 Uraria sp. N. Muangyen 218
58. 93072 Uraria sp. D. Argyriou 126
59. 94864 Uraria sp. S. Bunma 69
60. 96165 Uraria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4350
61. 96179 Uraria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4364
62. 111967 Uraria sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9172
63. 114983 Uraria sp. T. Choopan et al. 2018-292
64. 117210 Uraria sp. N. Muangyen 2477
65. 121200 Uraria sp. N. Boonruang 0261
66. 122269 Uraria sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9294
67. 127765 Uraria sp. P. Panyadee 121
68. 131922 Uraria sp. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 111
69. 133125 Uraria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3089
70. 134292 Uraria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2642
71. 134325 Uraria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2675

ปิด

QR code