ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 112482
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1259
Collected date

วันที่เก็บ

17 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower gren, lip red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

426
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

155    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4244 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 4244
2. 9525 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 9525
3. 10186 Bauhinia sp. P. Thongson 119
4. 13202 Bauhinia sp. T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 1263
5. 14843 Bauhinia sp. S. Intamusik 94
6. 18384 Bauhinia sp. W. Nanakorn et al. 18384
7. 25337 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 1173
8. 28872 Bauhinia sp. C. Maknoi s.n.
9. 30991 Bauhinia sp. K. Kertsawang 697
10. 30224 Bauhinia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-8-1 2
11. 30339 Bauhinia sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1294
12. 33045 Bauhinia sp. Warintorn K. 07 29
13. 35633 Bauhinia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8471
14. 38198 Bauhinia sp. P. Wessumritt 124
15. 43498 Bauhinia sp. D. Khrueasan s.n.
16. 45843 Bauhinia sp. C. Maknoi 3659
17. 46144 Bauhinia sp. N. Romkham 232
18. 46905 Bauhinia sp. M. Tanaros 378
19. 51321 Bauhinia sp. M. Norsaengsri 2769
20. 60863 Bauhinia sp. Ling Shein Mang 87097
21. 61581 Bauhinia sp. Ling Shein Mang 87233
22. 62684 Bauhinia sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 140
23. 63538 Bauhinia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6590
24. 64655 Bauhinia sp. S. Watthana 3740
25. 65117 Bauhinia sp. K. Srithi 654
26. 65118 Bauhinia sp. K. Srithi 653
27. 71618 Bauhinia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91054
28. 72346 Bauhinia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95288
29. 73714 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4124
30. 77942 Bauhinia sp. C. Maknoi 5138
31. 78309 Bauhinia sp. V. Nguanchoo 208
32. 83077 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4612
33. 84088 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 4874
34. 84831 Bauhinia sp. S. Watthana 3909
35. 85270 Bauhinia sp. C. Maknoi 7918
36. 85627 Bauhinia sp. C. Maknoi 8326
37. 86277 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 281
38. 86384 Bauhinia sp. M. Wongnak 178
39. 86389 Bauhinia sp. M. Wongnak 190
40. 86390 Bauhinia sp. M. Wongnak 169
41. 86438 Bauhinia sp. M. Wongnak 383
42. 86744 Bauhinia sp. C. Glamwaewwong 58 38
43. 88164 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5170
44. 87743 Bauhinia sp. Saensouk et al. 129
45. 88195 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5201
46. 88565 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 416
47. 88569 Bauhinia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 420
48. 89194 Bauhinia sp. N. Muangyen 784
49. 89461 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 5561
50. 90127 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 50
51. 90356 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 278
52. 93239 Bauhinia sp. D. Argyriou 510
53. 93608 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5791
54. 95177 Bauhinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 216
55. 95934 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 332
56. 95846 Bauhinia sp. N. Muangyen 1802
57. 95850 Bauhinia sp. N. Muangyen 1806
58. 95898 Bauhinia sp. N. Muangyen 1854
59. 96321 Bauhinia sp. Mahasarakham University 4
60. 97091 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 475
61. 97095 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 479
62. 100828 Bauhinia sp. P. Phaosrichai 555
63. 100930 Bauhinia sp. C. Maknoi 484
64. 104530 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 6307
65. 106287 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 742
66. 106387 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 842
67. 106395 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 850
68. 106909 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 620
69. 106961 Bauhinia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 672
70. 108516 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2017 197
71. 109853 Bauhinia sp. TLBG 242
72. 110140 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1013
73. 110194 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1067
74. 110694 Bauhinia sp. N. Muangyen 1900
75. 110701 Bauhinia sp. N. Muangyen 1907
76. 110707 Bauhinia sp. N. Muangyen 1914
77. 111038 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4607
78. 112043 Bauhinia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9089
79. 112472 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1249
80. 112526 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1303
81. 112679 Bauhinia sp. N. Muangyen 2166
82. 112688 Bauhinia sp. N. Muangyen 2175
83. 112700 Bauhinia sp. N. Muangyen 2187
84. 112895 Bauhinia sp. K. Kertsawang 3733
85. 113051 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6656
86. 113052 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6657
87. 113097 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6702
88. 113130 Bauhinia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6735
89. 113552 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 253
90. 113616 Bauhinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 317
91. 114963 Bauhinia sp. T. Choopan et al. 2018 234
92. 115102 Bauhinia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 637
93. 115941 Bauhinia sp. K. Wangwasit 180718 28
94. 116849 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 41
95. 117029 Bauhinia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 222
96. 117164 Bauhinia sp. N. Muangyen 2431
97. 117236 Bauhinia sp. N. Muangyen 2503
98. 118697 Bauhinia sp. K. Kertsawang 4003
99. 121107 Bauhinia sp. N. Muangyen 3089
100. 121891 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1226
101. 120572 Bauhinia sp. N. Muangyen 2338
102. 120618 Bauhinia sp. N. Muangyen 2601
103. 120641 Bauhinia sp. N. Muangyen 2624
104. 120716 Bauhinia sp. N. Muangyen 2698
105. 120786 Bauhinia sp. N. Muangyen 2768
106. 120801 Bauhinia sp. N. Muangyen 2783
107. 120882 Bauhinia sp. N. Muangyen 2864
108. 120886 Bauhinia sp. N. Muangyen 2868
109. 121032 Bauhinia sp. N. Muangyen 3014
110. 121034 Bauhinia sp. N. Muangyen 3016
111. 121199 Bauhinia sp. N. Boonruang 260
112. 121331 Bauhinia sp. N. Boonruang 392
113. 121803 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1863
114. 121855 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1190
115. 121976 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1311
116. 122132 Bauhinia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1465
117. 122193 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9447
118. 122197 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9443
119. 122220 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno 9420
120. 122451 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9480
121. 122507 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9500
122. 122533 Bauhinia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1493
123. 124813 Bauhinia sp. N. Muangyen 3390
124. 127263 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1898
125. 125912 Bauhinia sp. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9736
126. 126569 Bauhinia sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9925
127. 126738 Bauhinia sp. N. Muangyen 3724
128. 128096 Bauhinia sp. K. Inthamma 955
129. 128361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2162
130. 128427 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2228
131. 128436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2237
132. 130063 Bauhinia sp. N. Muangyen 3739
133. 130361 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2503
134. 131483 Bauhinia sp. Chusie Trisonthi BD 67
135. 132257 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7349
136. 132336 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7462
137. 132924 Bauhinia sp. Supalak Pumikong 2019 81
138. 133766 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 7662
139. 134309 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2659
140. 134338 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2688
141. 134345 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2695
142. 134396 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2746
143. 134436 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2786
144. 136260 Bauhinia sp. Phongpithak Wuamprakhon 3
145. 136275 Bauhinia sp. Mutita Kongsombat 5
146. 137551 Bauhinia sp. K. Inthamma 1135
147. 137726 Bauhinia sp. K. Inthamma 1310
148. 137989 Bauhinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2883
149. 140989 Bauhinia sp. W. Pongamornkul 8154
150. 141492 Bauhinia sp. S. Watthana 3419
151. 141499 Bauhinia sp. S. Watthana 3438
152. 141734 Bauhinia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3720
153. 141765 Bauhinia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3751
154. 141829 Bauhinia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3815
155. 142737 Bauhinia sp. C. Maknoi et al. 5316

ปิด

QR code