ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113970
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trichosanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-220
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsali, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 42088 Trichosanthes sp. Wang Hong 6132
2. 48274 Trichosanthes sp. M. Norsaengsri 6517
3. 53593 Trichosanthes sp. Yin-Jiantao 1340
4. 56367 Trichosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9004
5. 57045 Trichosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9324
6. 59243 Trichosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9780
7. 59252 Trichosanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9789
8. 61902 Trichosanthes sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087404
9. 62754 Trichosanthes sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1179
10. 63070 Trichosanthes sp. Li-Jianwu 795
11. 66198 Trichosanthes sp. W. Pongamornkul 3231
12. 72804 Trichosanthes sp. M. Norsaengsri 10910
13. 75478 Trichosanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095322
14. 75495 Trichosanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095188
15. 75496 Trichosanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095189
16. 75566 Trichosanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094477
17. 76444 Trichosanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094390
18. 76453 Trichosanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094350
19. 76395 Trichosanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094214
20. 86101 Trichosanthes sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-105
21. 88443 Trichosanthes sp. N. Muangyen 295
22. 90851 Trichosanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3460
23. 111090 Trichosanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-038
24. 113567 Trichosanthes sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-268
25. 114014 Trichosanthes sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-264
26. 116895 Trichosanthes sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-087

ปิด

QR code